Aktuality z oblasti financí

Velkokapacitní kontejnery pro domácí objemné odpady

Od pondělí 2. února budou opět k dispozici velkokapacitní kontejnery pro objemné složky domácích odpadů. Tyto kontejnery jsou pro občany přistavovány jako nadstandardní služba, která je financována Magistrátem hlavního města Prahy. 

Publikováno: 28.01.2015
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Čtvrti, Různé863
Velkokapacitní kontejnery pro domácí objemné odpady

V Praze 10 je v současné době celkem 90 stanovišť, na které se kontejner v pravidelných intervalech přistavuje.  V prvním pololetí letošního roku bude vyčleněno celkem 275 ks kontejnerů. Kontejner je na stanovišti vždy umístěn pouze ve vymezeném čase a v místě je zajištěn dohled, aby nedocházelo k odkládání nepovolených odpadů nebo zneužívání kontejnerů některými živnostenskými subjekty. Stejně jako v loňském roce budou kontejnery přistavovány od pondělí do soboty. Rozpis termínů přistavení: ZDE (odkaz: http://www.praha10.cz/verejneprostory/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/velkoobjemove-kontejnery.aspx)

 

Pokud termín přistavení kontejneru nevyhovuje, je možné objemný odpad odvézt do sběrného dvora hlavního města Prahy. Ve sběrných dvorech lze odevzdávat všechny objemné složky odpadu, od nábytku až k rozměrným elektrospotřebičům jako jsou lednice nebo televizory. Předávat lze i nebezpečné odpady či bioodpady. Veškeré odpady jsou ve sběrném dvoře roztříděny podle jednotlivých komodit a předány k dalšímu zpracování. Převzetí odpadu ve sběrném dvoře je od občanů hlavního města Prahy bezplatné (kromě pneumatik a stavebního odpadu v množství nad 1m3 za osobu a měsíc). Pro městskou část Praha 10 jsou nejdostupnější sběrné dvory v ulicích Perucká, Teplárenská, Malešická a Zakrytá. Více informací lze získat na www.praha10.cz v informační složce „životní prostředí a odpady“.

 

Jak správně využívat velkoobjemové kontejnery?

 

Do kontejnerů patří

Do kontejnerů nepatří

starý nábytek (skříně, stoly, válendy apod.)
koberce a linolea
staré lyže, snowboardy, kola
velká zrcadla
umyvadla a WC mísy

autoskla

kovové odpady

 

lednice
televizory a počítačové monitory
zářivky a výbojky
autobaterie, pneumatiky
jiné nebezpečné odpady

vytříditelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony apod.).

bioodpady