Aktuality z oblasti financí

Výběrové řízení na výběr vhodného pozemku nebo objektu k vytvoření vhodných prostor pro fungování radnice Prahy 10

Ekonomicky nejvýhodnější variantu pro budoucí sídlo svého úřadu chce vybrat městská část Praha 10. Na základě rozhodnutí zastupitelstva tak v tuto chvíli město sbírá podklady pro výběr nejvhodnější ze tří jediných možných variant: rekonstrukce současné budovy, stavba nové radnice na pozemcích města u Strašnické anebo veřejná soutěž na zakoupení existující budovy či pozemku vhodného pro fungování úřadu. Podklady pro poslední uvedenou variantu chce radnice získat v těchto dnech vyhlášeným výběrovým řízením (soutěžní podmínky k dispozici na konci článku).

Výběrové řízení na výběr vhodného pozemku nebo objektu k vytvoření vhodných prostor pro fungování radnice Prahy 10

Jedná se v zásadě o „průzkum trhu“ spočívající v ověření skutečnosti, zda se na území městské části Praha 10 nachází vhodná nemovitost či pozemek pro zřízení nové radnice. Možnost vytvoření vhodných prostor pro fungování úřadu Prahy 10 v nabídnuté nemovitosti bude podložen studií, která bude specifikovat předpokládané náklady. Tímto způsobem budou vytvořeny srovnatelné podklady pro posouzení všech výše uvedených tří alternativ.

Náročností, proveditelností a především ekonomikou všech tří variant se bude nejprve zabývat odborná komise, která doporučí zastupitelstvu nejvhodnější z nich. Všemi variantami i doporučením komise se pak budou zastupitelé zabývat na řádném zasedání. Pokud by zastupitelé vybrali variantu stavby nové radnice na Strašnické, Praha 10 je rozhodnuta pro tuto verzi vyhlásit architektonickou soutěž dle parametrů České komory architektů. V případě, že by „zvítězila“ varianta nákupu nových pozemků či existující budovy, bude navržen vhodný způsob realizace v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Současná budova úřadu, tzv.Vlasta na Vršovické ulici je poplatná době, ve které vznikala. Je náročná na energii i údržbu, nemá dostatečně velký sál pro zasedání zastupitelstva a nesplňuje nové standardy v řadě dalších směrů: bezpečnostním, stavebním i dopravním. Radnice na základě programového prohlášení i rozhodnutí zastupitelstva z března roku 2011 hledá varianty budoucnosti svého sídla. „Jedná se o rozhodnutí na příštích 50 a více let. Proto chceme zvážit detailně všechny možnosti, které nám Praha 10 v tomto směru nabízí,“ uvedl již dříve v této souvislosti starosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík.

Zpracované alternativy budou zohledňovat zejména hledisko finanční a časové náročnosti realizace jednotlivých alternativ při respektování výsledků procesu zapojení občanů do rozhodovacího procesu (participace s veřejností).

 

Kontaktní osoba pro výběrové řízení: ECPA – Evropské centrum pro veřejnou správu, fialova@ecpa.cz, tel: 221 628 330 nebo přímo radnice, petrja@praha10.cz, tel: 267093421

Přiložené dokumenty