Aktuality z oblasti financí

Uzavírka podjezdu Švehlova – Průběžná od 25. 7. do 25. 8. 2019

V rámci pokračující stavby Optimalizace traťového úseku Praha hl. n. – Praha Hostivař, kterou realizuje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, probíhá v termínu od 25. 7. 2019 4:30 hod do 25. 8. 2019 úplná uzavírka podjezdu Švehlova – Průběžná, a to jak pro individuální a městskou hromadnou dopravu, tak pro chodce a cyklisty.

Podrobné informace o náhradních trasách dotčených linek MHD naleznete na internetových stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Z důvodu preference autobusů MHD na objízdné trase je nadále pro individuální automobilovou dopravu ve směru ze Zahradního Města do Strašnic uzavřen i podjezd v ulici V Korytech (mezi ulicí U Trati a tramvajovou smyčkou Radošovická). Na základě vyhodnocení dosavadního fungování dopravního opatření zástupci Dopravního podniku hl. m. Prahy, Magistrátu hl. m. Prahy, městské části Praha 10 a městské policie už však pouze v pondělí až pátek v době od 7.00 do 9.00 hodin a od 16.00 do 18.00 hodin. Objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu je vedena po komunikacích Jižní Spojka – Černokostelecká, resp. Chodovská – Bohdalecká.

Přiložené dokumenty