Aktuality z oblasti financí

Upozornění pro občany

Doporučujeme Vám opatrnost v případě, že chcete pro sebe nebo pro své blízké zajistit sociální služby (např. pomoc s osobní hygienou, pomoc při zajištění chodu domácnosti, osobní asistenci atp.).

Upozornění pro občany

I v této oblasti jsme již bohužel zaznamenali pochybné praktiky některých „podnikatelů“.  Věnujte prosím pozornost případným smlouvám nebo objednávkám služeb, pozorně si vždy pročtěte, co objednáváte a k čemu se zavazujete.

Nebudete-li si jisti, můžete se před uzavřením smlouvy obrátit na odbor sociální zdejšího Úřadu městské části, kde Vám sociální pracovníci pomohou ověřit, zda se v konkrétním případě jedná o standardní nabídku sociálních služeb za obvyklých podmínek. V uvedené věci můžete kontaktovat oddělení sociální práce odboru sociálního, kontakt:

Lucie Tiefenbachová
telefonní číslo: 267 093 293
e-mail: lucie.tiefenbachova@praha10.cz