Aktuality z oblasti financí

Udržovací práce horkovodu

Dle sdělení společnosti TERMONTA PRAHA a.s. oznamujeme akci udržovacích prací energetického zařízení (horkovodu) v ulicích Jasmínová a Přesličková v Záběhlicích, a to v termínu od 1. 5. 2015 – 31. 10. 2015. 

 

Další akce udržovacích prací energetického zařízení (horkovodu) proběhne v ulicích Průběžná a Ke Strašnické ve Strašnicích, a to v termínu od 18.6. 2015. Předpokládané ukončení v průběhu srpna 2015. 

Publikováno: 27.05.2015
Kategorie: Článek, Veřejné prostory, Čtvrti, Různé964

 V rámci udržovacích prací dojde k odstranění dřevin rostoucích v ochranném pásmu energetického zařízení (horkovodu). Veškeré kácení je povoleno na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody, ve kterém je také společnosti TERMONTA PRAHA a.s. uložena náhradní výsadba za odstraněné dřeviny.  

Přiložené dokumenty