Aktuality z oblasti financí

Svoz vánočních stromků, a svoz komunálního odpadu v období vánočních svátků a na přelomu roku

Jako každý rok bude v období vánočních a novoročních svátků zajištěn na území hl. m. Prahy standardní svoz směsného i tříděného odpadu dle svozových programů, s výjimkou Nového roku 1.1. 2015. Program svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal nepořádek kolem nich. 

Publikováno: 23.12.2014
Kategorie: Článek, Veřejné prostory, Čtvrti, Různé844
Svoz vánočních stromků, a svoz komunálního odpadu v období vánočních svátků a na přelomu roku

Svoz směsného odpadu (jednotlivých domů) a tříděného odpadu proběhne v období 22. – 31. 12. 2014 dle příslušných svozových programů. Na Vánoční svátky bude proveden nadstandardní svoz plastů a papíru z kritických míst a dle zjištěné situace v terénu. Dne 1.1.2015 Svoz probíhat nebude, bude proveden v náhradních termínech v průběhu následujících pěti dní. Nadstandardně bude opět proveden svoz plastů a skla z problémových míst a dle zjištěné situace v terénu.

 

Prosíme při nakládání s domovním odpadem o dodržení několika základních pravidel:

  • Větší množství tříděného odpadu odvezte do sběrného dvora.
  • Vedle uličních sběrných nádob neodkládejte jakékoliv odpady.
  • Zmenšete objem odpadu jeho stlačením či složením (především PET láhve, kartonové krabice apod.).
  • Objemné odpady, nebezpečné odpady, elektrozařízení apod. odvezte do sběrného dvora.
  • Elektrozařízení menších rozměrů vložte do určených sběrných nádob (červené kontejnery).
  • Pro odložení starého textilu využijte speciální nádoby v ulicích MČ.

 

Svoz vánočních stromků:

Volně odložené vánoční stromky u nádob na směsný komunální odpad budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2013 do konce února 2014.
Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali pouze vedle venkovních nádob na směsný (domovní) komunální odpad (nejlépe den před svozem), aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Nejvhodnějším řešením je zcela odstrojený stromek předat ve sběrném dvoře hlavního města, např. společně i s dalšími odpady, které se v povánočním čase v domácnostech nashromáždí ve větším množství.

Vánoční stromky neodkládejte ke stanovištím tříděného odpadu!

 

Provoz na sběrných dvorech hl. m. Prahy:

 

termín

provozní doba

22. 12. 2014

beze změny, 8:30 - 17:00 hod.

23. 12. 2014

beze změny, 8:30 - 17:00 hod.

24. - 26. 12. 2014

ZAVŘENO

29. 12. 2014

beze změny, 8:30 - 17:00 hod.

30. 12. 2014

beze změny, 8:30 - 17:00 hod.

31. 12. 2014

provozní doba upravena, 8:30 - 15:00 hod.

1. 1. 2015

ZAVŘENO

2. 1. 2015

beze změny, 8:30 - 17:00 hod.