Aktuality z oblasti financí

Sociální a zdravotní portál nabídne přehledně informace a kontakty

S cílem poskytnout občanům přehledně co nejvíce informací ze sociální a zdravotní oblasti připravila Praha 10 v rámci webu městské části nový sociální a zdravotní portál.

Sociální a zdravotní portál nabídne přehledně informace a kontakty

Obsahuje mimo jiné prezentaci novinek, akcí a důležitých informací ze sociální a zdravotní oblasti. Jeho součástí je katalog kontaktů, zahrnující údaje o spolupracujících organizacích a dalších institucích v sociální a zdravotní oblasti. Návštěvník portálu zde najde jak kontakty na úředníky odboru sociálního, tak prostor pro své dotazy a náměty. Adresa portálu je socialniportal.praha10.cz, dostanete se na něj i přes banner na hlavní stránce webu městské části www.praha10.cz.

 

Uvítáme Vaše připomínky a náměty k novému portálu na emailu szp@praha10.cz