Aktuality z oblasti financí

Rozsah zimního úklidu chodníku

Úklid sněhu na komunikačních chodnících je v Praze 10 zajišťován ze strany radnice MČ Praha 10 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK).

Rozsah úklidu je znázorněn na přiloženém mapovém podkladu.

Publikováno: 06.01.2015
Kategorie: Článek, Veřejné prostory, Čtvrti, Různé849
Rozsah zimního úklidu chodníku

fialovou barvou jsou vyznačeny chodníky, které udržuje TSK. Zimní schůdnost na ostatních chodnících zabezpečuje MČ Prahy 10:

  • Oranžová barva vyznačuje chodníky zařazené do prvního pořadí úklidu
  • Žlutá barva vyznačuje chodníky zařazené do druhého pořadí chodníku
  • Modrá barva vyznačuje chodníky v parcích a plochách zeleně

 

Radnice zabezpečuje údržbu 193 km komunikačních chodníků. Kromě tohoto úklidu se pak městská část stará o pochozí cesty v parcích a sídelní zeleni, přibližně 15 km chodníků.

 

Plán zimní údržby je nastavený tak, že koresponduje s obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy o schůdnosti místních komunikací. Termíny pro odstranění či zmírnění závady ve schůdnosti jsou rozděleny do dvou pořadí. V prvním pořadí jsou zařazeny chodníky frekventované a v centrálních lokalitách. Zde jsou práce zahajovány co nejdříve po zjištění závady a provedeny nejpozději do 5 hodin po zahájení. Pro první pořadí úklidu je vymezeno celkem 75 km chodníků. Zbylé chodníky jsou zařazeny do druhého sledu úklidu, který by měl být ukončeny do 8 hodin po zahájení prací.

 

Na internetu je možné také dohledat informace týkající se údržby vozovek. Tu na území hlavního města zajišťuje TSK. Plán údržby včetně interaktivní mapy s vyznačením pořadí úklidu vozovek je přístupný na stránkách www.tsk-praha.cz, pod odkazem „Plán zimní údržby komunikací“.