Aktuality z oblasti financí

Rekonstrukce křižovatky Vršovická x Kubánské náměstí

V termínu od 30.9. do 22.11. 2019 bude Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. provádět rekonstrukci světelně signalizované křižovatky Vršovická x Kubánské náměstí.

Publikováno: 25.09.2019
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Vršovice, Zprávy tiskového mluvčího, Různé2959

Stavební úpravy chodníků budou realizovány po etapách, v každé z nich jedno nároží. Průchod k přechodům pro chodce bude v maximální možné míře zachován. Od 14.10. do 18.10. 2019 bude přístup na zastávku tramvají směr do centra umožněn pouze po provizorním přechodu z východní strany nástupního ostrůvku. V souběhu s úpravami nároží bude probíhat pokládka všech související kabelů. V termínu od 3.11. do 8.11. bude signalizační zařízení vypnuto a demontováno.

V první etapě (do 18.10.) bude navíc z důvodu napojování přípojky kanalizační vpusti uzavřen provoz v ulici Kubánské náměstí ve směru od Vršovické k Litevské, objízdná trasa bude vedena po trase Vršovická – Bělocerkevská – Ruská, resp. V Olšinách - Pod Rapidem – Ruská (viz příloha).

Přiložené dokumenty