Aktuality z oblasti financí

Radnice pořádá PC kurzy pro seniory i v letošním roce

Značný zájem občanů v seniorském věku o účast ve výukových počítačových kurzech v předchozích letech přiměl radnici k vyhlášení jarního semestru PC kurzů pro seniory.

Radnice pořádá PC kurzy pro seniory i v letošním roce

V podzimním období roku 2017 bude probíhat dokonce šest počítačových kurzů, ve kterých si senioři osvojí základní praktické dovednosti obsluhy počítače. Výuka bude představena zejména na praktických příkladech a každý účastník bude mít možnost si vše vyzkoušet na jemu přiděleném počítači umístěném v počítačové učebně. Cílem kurzů je, aby senioři ztratili obavu pracovat s počítačem a mohli jej využívat jako prostředek ke spojení se světem, se svými blízkými, ale i pro své případné další uplatnění na trhu práce.

Náplní kurzů bude nejen seznámení se s prací v operačním systému Windows, osvojení si textového editoru MS Office Word, ale také se výuka zaměří na orientaci na internetových stránkách, schopnost založit si vlastní e-mailovou adresu, či komunikovat prostřednictvím Skype, Facebooku nebo ICQ.

Kurzy jsou určeny pro seniory s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 10 a jsou pro ně bezplatné. 

Kurzy budou probíhat dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve středu, od 9:00 do 11:00 hodin, od 11:30 do 13:30 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin v počítačové učebně ÚMČ Praha 10 ve Vršovické ulici 68, 5. patro budovy B, v těchto termínech:  
I. kurz: 30. 10. - 20. 11. 2017 (od 9:00 do 11:00 hodin) – začátečníci

II. kurz: 30. 10. - 20. 11. 2017 (od 11:30 do 13:30 hodin) – začátečníci
III. kurz: 30. 10. - 20. 11. 2017 (od 14:00 do 16:00 hodin) – pokročilí
IV. kurz: 22. 11. - 13. 12. 2017 (od 9:00 do 11:00 hodin) – začátečníci
V. kurz: 22. 11. - 13. 12. 2017 (od 11:30 do 13:30 hodin) – pokročilí
VI. kurz: 22. 11. - 13. 12. 2017 (od 14:00 do 16:00 hodin) – pokročilí


Kapacita každého kurzu je omezena, kurzu se může zúčastnit max. 10 osob. Toto omezení je nezbytné z důvodu individuálního přístupu školitele vůči seniorům a nelze je navyšovat o další místa.
 

Z důvodu zachování transparentnosti při zápisu do kurzů přistupuje radnice Prahy 10 k osvědčené metodě losování celkového počtu 60 míst v těchto kurzech. Každý ze zájemců si bude moci v informačních kancelářích ÚMČ Praha 10 (ve Vršovické ulici a v Bytovém domě Malešice v Počernické ulici) vyzvednout přihlášku, kterou v den losování předloží společně s platným občanským průkazem ke kontrole trvalého bydliště v Praze 10. Přihláška bude opatřena číslem, jehož „kopie“ bude vložena do losovacího osudí. Losování proběhne ve středu 25. října 2017 přesně v 15.00 hod. v zasedacím sále v 1. patře budovy B, Úřad MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, přihlášky budou vybírány od 14.30 hod. Vylosována budou všechna volná místa ve všech šesti kurzech (nebude tedy možný výběr kurzu) včetně vylosování tří náhradníků na každý kurz. Kurz je podmíněn neměnnými pravidly a je určen pouze občanům v seniorském věku s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 10.