Aktuality z oblasti financí

Projekt Strom za každé nové dítě dává „Desítce“ ročně na 500 nových stromů

Nové stromy v celkovém počtu 495 kusů byly vysazeny v loňském roce radnicí městské části Praha 10 v rámci programu Strom za každé narozené dítě. Tento obyvateli Prahy 10 a neziskovými organizacemi velmi ceněný a oblíbený projekt začal již na podzim roku 2007. Od té doby radnice vysadila celkem 2614 nových kvalitních dřevin. „Vysazené stromy buď nahrazují původní, odumřelé stromy, ale v mnoha případech se jedná o zcela novou zeleň, která konkrétní veřejný prostor velmi oživuje a zlepšuje životní prostředí,“ informoval v této souvislosti první zástupce starosty Prahy 10 Vladimír Novák.

Publikováno: 22.01.2013
Kategorie: Životní prostředí, Společně, Zprávy tiskového mluvčího9

Nové stromy v celkovém počtu 495 kusů byly vysazeny v loňském roce radnicí městské části Praha 10 v rámci programu Strom za každé narozené dítě. Tento obyvateli Prahy 10 a neziskovými organizacemi velmi ceněný a oblíbený projekt začal již na podzim roku 2007. Od té doby radnice vysadila celkem 2314 nových kvalitních dřevin. „Vysazené stromy buď nahrazují původní, odumřelé stromy, ale v mnoha případech se jedná o zcela novou zeleň, která konkrétní veřejný prostor velmi oživuje a zlepšuje životní prostředí,“ informoval v této souvislosti první zástupce starosty Prahy 10 Vladimír Novák.

V podzimním období loňského roku vzniklo několik nových alejí, např. v ulicích Tuklatská a Přetlucká. Významnou měrou byla doplněna stávající stromořadí v ulicích Ruská a Brigádníků. Větší počet dřevin byl vysazen dále ve vnitrobloku ulice Konopišťská, v parku při ulici Rybalkova, v Heroldových sadech, v Bezručových sadech, při ulicích Limuzská, Jahodová, Jetelová, Aubrechtové, Gruzínská, Sedmidomky nebo u metra Strašnická. Praha 10 svoji aktivitou jasně dokazuje, že někdy prezentované názory o snižování zeleně a počtu stromů ve městech jsou konkrétně v případě desáté městské části pouhým mýtem, v ostrém rozporu s realitou.

Uskutečněná podzimní výsadba byla navíc již součástí akcí v rámci prestižního ocenění Prahy 10 nadací Partnerství titulem Město stromů 2012/13. „Naši občané se v rámci kampaně Města stromů se mohou vedle zmíněného sázení stromů účastnit i oblíbených vlastivědných vycházek, výstav tématicky zaměřených na zeleň a veřejné prostory, tématických přednášek a setkání či rozličných soutěží, jako například Dvorek roku. Samozřejmostí je možnost nákupu čerstvých potravin a dalšího zboží od pěstitelů  či prvovýrobců na našich farmářských trzích,“ popsal úspěch Prahy 10 její starosta Milan Richter.

Součástí projektu Strom za každé narozené dítě je také společné sázení s rodiči narozených dětí. Všem aktuálně zainteresovaným rodičům je vždy nabídnuta možnost se sázení přímo účastnit. Ti, kteří nabídku využijí, jsou pak pozváni na konkrétní termín výsadby. V místě si tak mohou svůj strom symbolicky přisvojit, např. přihrnutím připravené zeminy nebo připevněním cedulky s křestním jménem dítěte, pro které je strom určený.

Všechny vysazené stromy jsou zaměřeny podle GPS souřadnic, které jsou dodatečně rodičům zaslány společně s informací o druhu vysazeného stromu. Souřadnice výsadby a instalovaná cedulka se jménem dítěte pak umožňují stromy v plochách zeleně jednoduše dohledat. Novinkou oproti předchozím rokům je pak přehled všech vysazených stromů, který bude zveřejněn na webu městské části ve složce informující o projektech Prahy 10.