Aktuality z oblasti financí

Praha 10 zná vítězné projekty v rámci participativního rozpočtu „Moje stopa“

Městská část Praha 10 vyhlásila v září loňského roku již čtvrtý ročník projektu participativního rozpočtu „Moje Stopa“. Cílem je dát obyvatelům možnost navrhnout a posléze i rozhodnout, co by chtěli mít ve svém okolí.

Praha 10 zná vítězné projekty v rámci participativního rozpočtu „Moje stopa“

O přízeň hlasů se ucházelo celkem 11 návrhů na zvelebení veřejných prostor po celém území Prahy 10, a to ve dvou kategoriích – malé projekty do 500 tisíc a velké do 1 milionu korun. 

„Potvrdilo se, že participace a aktivní zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů samosprávy má smysl a že je to správná myšlenka. V letošním čtvrtém ročníku hlasovalo téměř 2 600 občanů. Z rozpočtu městské části je na realizaci vítězných návrhů vyčleněna celková částka 5 milionů korun,“ uvedla garantka projektu Moje stopa a radní Lucie Sedmihradská (VLASTA).

Vyhlášení výsledků hlasování se uskutečnilo na dnešním zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10, kam byli také pozváni navrhovatelé jednotlivých projektů.

Seznam výherních projektů:

  • Herní volnočasová sestava v Heroldových sadech (malý projekt)
  • Bosonohá stezka (malý projekt)
  • Opravme zchátralé schody u MŠ Hřibská! (malý projekt)
  • Desítkové knihobudky (malý projekt)
  • Odpočinková zóna před ZŠ Jakutská (velký projekt)
  • Parkourové hřiště - hřiště plné přirozeného pohybu pro starší děti (velký projekt)
  • Nový park Skalka (velký projekt)
  • Dětské mraveniště (velký projekt)

Podrobný popis jednotlivých projektů včetně jejich vizualizací je zveřejněn na webových stránkách www.moje-stopa.cz