Aktuality z oblasti financí

Praha 10 vytvoří vlastní systém dostupného a sociálního bydlení

Vedení městské části reaguje na stále akutnější bytovou nouzi části svých obyvatel. Plánuje proto vytvořit vlastní systém dostupného a sociálního bydlení. Napomoci tomu má spolupráce s experty projektu „Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví“, na kterém se podílí spolek R-Mosty, Sociologický ústav AV ČR a Platforma pro sociální bydlení.

Praha 10 vytvoří vlastní systém dostupného a sociálního bydlení

S ředitelem spolku R-Mosty Jakubem Čihákem, jako zástupcem řešitelského týmu expertů, podepsala starostka Renata Chmelová memorandum o spolupráci.

„Dostupnost adekvátního bydlení je jedním ze základních předpokladů pro stabilitu fungování rodiny i jednotlivce. Praha 10 má jeden z největších bytových fondů v hlavním městě a my s ním chceme efektivně nakládat. Pomohou nám s tím právě experti, kteří mají bohaté zkušenosti z jiných měst v republice,“ uvedla starostka Renata Chmelová (VLASTA).

Bydlení je věnována samostatná kapitola v Programovém prohlášení rady  městské části Praha 10 pro volební období 2018 - 2022, kde se koalice mimo jiné zavázala vypracovat koncepci rozvoje obecního bydlení, do jejíž tvorby budou zapojeni právě spolupracující experti. Zároveň dojde k revizi Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10.

„Piráti mají podporu dostupného bydlení ve svém dlouhodobém programu a snaží se ji prosazovat v Poslanecké sněmovně. Jsme rádi, že se Praha 10 tímto připojuje k těm obcím, které nezůstávají u teorie, ale uvádí konkrétní záměry do praxe. A začínáme od základu. Pokud chceme nastavit lepší systém, musíme zmapovat ten stávající. Vítáme proto pomoc odborníků, kteří už s tím mají zkušenosti,“ říká místostarosta Petr Beneš (Piráti).

„V následujících týdnech budeme ve spolupráci s pracovníky úřadu mapovat předpoklady pro vytvoření efektivního systému dostupného a sociálního bydlení včetně kapacit bytového fondu nebo možností poskytovatelů sociálních služeb,“ uvedl zástupce z Platformy pro sociální bydlení Matěj Hon.

Projekt „Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví“ má za cíl zvýšit doposud nízkou efektivitu řešení bytové nouze, která vyplývá mj. z nedostatku znalostí a dostupných praktických nástrojů pro místní samosprávy. V rámci projektu vznikají nástroje, které zlepšují schopnost samospráv a realizátorů programů v NNO efektivně snižovat a ukončovat bezdomovectví. Obdobnou podporu využívají i další obce a městské části (např. Liberec, Brno, Jihlava nebo Praha 7). Součástí projektu je síť Partnerství, která spojuje spolupracující obce a neziskové organizace usilující o efektivní řešení bytové nouze.

„Veškeré personální náklady na spolupracující experty budou hrazeny z prostředků Operačního programu Zaměstnanost, takže nijak nezatíží rozpočet městské části,“ dodává   Renata Chmelová.

Znění memoranda o spolupráci je zveřejněno na webových stránkách www.praha10.cz.