Aktuality z oblasti financí

Praha 10 stále pomáhá lidem vyrovnat se s deregulací nájemného

Problémy lidí, kteří se ne vlastní vinou dostávají do svízelné životní situace kvůli zvyšování nájemného v rámci deregulace, se snaží koncepčně řešit městská část Praha 10. Na základě žádosti a splnění podmínek městská část Praha 10 poskytla dalším třem nájemníkům příspěvek na bydlení v období léta a podzimu. „Je to adresná finanční pomoc lidem, kteří se nezaviněně dostali do problematické situace a nemohou v plné výši hradit nájem. Požádali si v řádném termínu o poskytnutí přímé adresné finanční podpory do konce října a splnili stanovená kritéria,“ popsal důvody rozhodnutí o přidělení podpory místostarosta městské části Praha 10 Milan Richter (ODS).
Městská část Praha 10 vytvořila koncepci pomoci sociálně slabším spoluobčanům v souvislosti se vznikem a naplňováním zákona o jednostranném zvyšování nájemného. Systém pomoci je založen na zmírnění dopadů na nájemníky zejména pak pro seniory nebo matky samoživitelky s dětmi nebo samostatně bydlící nájemníky s nízkými příjmy. „Nejde jen o možnosti směny bytu nebo příspěvku na bydlení, ale třeba i vytvoření splátkového kalendáře v případech, kdy se lidé dostanou do momentálních finančních problémů nebo nalezení náhradního bydlení v rámci projektu Sedmidomky,“ dodal Richter.
 
Přímou adresnou finanční podporu za období od srpna do září získají od městské části Praha 10 tři žadatelé, a to ve výši od jeden a půl tisíce korun do téměř tří tisíce osm set korun. „O tuto podporu se mohou ucházet všichni nájemníci, a to i ti, jež bydlí u soukromých majitelů,“ upřesnil Richter.