Aktuality z oblasti financí

Praha 10 připomínkuje Metropolitní plán, odmítá překladiště i věžáky ve Strašnicích

Znění desítek zásadních připomínek k návrhu Metropolitního plánu dnes schválili zastupitelé desáté pražské městské části. Ty se týkají jak konkrétních míst zakreslených v návrhu Metropolitního plánu, tak používané terminologie i funkčnosti webové aplikace pro veřejnost.

Praha 10 připomínkuje Metropolitní plán, odmítá překladiště i věžáky ve Strašnicích

Překladiště v Malešicích jako jeden příklad za všechny: stamilionový projekt, který by do Malešic přivedl extrémní dopravní zatížení, radnice dlouhodobě kritizuje a peticí se proti němu postavili i místní. „Přesto se v návrhu Metropolitního plánu znovu objevil. Samozřejmě je to jedna ze zásadních připomínek, které k návrhu máme, stejně tak jako nesouhlasíme s návrhem dopravního propojení z mimoúrovňové křižovatky propojující oblast Slatin s Jižní spojkou  přes železniční trať do lokality V Korytech, i  to by tuto lokalitu zatížilo tranzitní dopravou. Také nesouhlasíme s návrhem šestipodlažní výstavby taktéž na některých místech západní části Bohdalce,“ vysvětluje radní pro územní rozvoj Bohumil Zoufalík.

Osmipodlažní věžáky u metra? Nechceme, varuje radnice
Proti vysokopodlažní výstavbě, konkrétně proti osmipatrovým budovám, se radnice postavila i v případě lokality okolo metra Strašnická. Naopak více podpořen by měl být vznik Drážní promenády napříč celým územím Prahy 10. Další připomínky se týkají například Hagiboru či Trojmezí. Kompletní znění připomínek zveřejnila radnice na svých webových stránkách.

Metropolitnímu plánu Praha 10 vytýká i málo podrobné členění výškové regulace a to, že dává prostor pro nejasné definování výškových budov. Není jasné, jaký je výškový limit u více jak osmipodlažních budov, radnice proto vyzývá k jasnému vymezení průměrné výšky jednoho patra, podle kterého by byl výpočet přesnější. „Testovali jsme také aplikace určené pro veřejnost. Tam je podle nás  také prostor ke zlepšení. Jednotlivé vrstvy Metropolitního plánu by měly být vypínatelné, aby byl přehlednější, měly by být vyznačeny názvy ulic a umožněno bližší přiblížení,“ dodává radní Zoufalík.

Některá omezení si odporují

Desátá městská část upozorňuje také na některé rozpory. Například v jedné pasáži je uvedeno, že: „V zastavitelné produkční lokalitě je nepřípustné umisťovat budovy a jiné stavby pro bydlení a občanskou vybavenost závažně omezující produkční využití lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití sousedních ploch v lokalitě.“ O pár stránek dál je ale vše jinak: „Veřejnou vybavenost je možné, nad rámec vymezení, libovolně umisťovat ve všech obytných a produkčních zastavitelných lokalitách, pokud to cílový charakter lokality nevylučuje.“

Metropolitní plán může připomínkovat i veřejnost. Praha 10 sbírá připomínky občanů přes e-maily i během dnů otevřených dveří, a to až do 26. června 2018. Všechny připomínky Praha 10 následně projedná a oficiálně předá pořizovateli v zákonné lhůtě v průběhu července. Více informací o možnosti podat připomínky lidé najdou na www.verejneprostory.cz.