Aktuality z oblasti financí

Praha 10 otevřela mostek přes Botič. Ten zpříjemní procházky lidem z Vršovic i Nuslí a potěší cyklisty

Obyvatelé Prahy 10 se dočkali nového mostku přes potok Botič. Díky lávce se lépe propojí lokality kolem ulic Ukrajinská a Přípotoční a maminky s kočárky ani cyklisté tak nebudou muset obcházet potok až na most na frekventované Vršovické ulici.
 

Publikováno: 02.01.2018
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava, Cyklodoprava, Vršovice2040
Praha 10 otevřela mostek přes Botič. Ten zpříjemní procházky lidem z Vršovic i Nuslí a potěší cyklisty

„Lokalita kolem Botiče má velký rekreační potenciál, který se postupně snažíme naplňovat. Lávka, která vyrostla zhruba na úrovni zadní části budovy gymnázia Přípotoční, by mohla tento potenciál významným způsobem zhodnotit a posílit. Tento krok vnímáme jako jeden z mnoha v procesu zapojení potoka Botiče do městského života,“ říká radní pro dopravu Martin Hejl (ODS).

Mostek bude sloužit také jakou součást větší cyklistické trasy v oblasti – počítá totiž s propojením komunikace směrem na nájezd na budoucí Drážní promenádu. Vznikne tak propojení Nuslí nejen s Vršovicemi, ale výhledově také s Hostivaří.

Radní Hejl o výstavbu lávky usiloval několik let, letos se konečně podařilo ji realizovat. A přestože na ni měla městská část vyčleněny peníze ve svém rozpočtu, nakonec ji platit nemusela.

„Podařilo se nám vyjednat s hlavním městem, že lávku zaplatí ze svého rozpočtu. Pro městskou část je to tak o to lepší zpráva: mostek máme, ale ušetřili jsme peníze na další projekty,“ říká Martin Hejl.

Připomíná, že zájem o lokalitu potvrdili obyvatelé v letošním ročníku hlasování projektu Moje Stopa, ve kterém uspěl návrh na vytvoření promenády podél Botiče. Městská část tak v budoucnu podpoří také úpravu okolí, se kterou počítá vítězný projekt.

"Lávku jsme budovali proto, aby se zkrátily vzdálenosti a Praha 10 byla zase lepším místem pro život. Budou ji využívat jak pěší, tak cyklisté, kteří budou mít jednodušší přístup k dalším věcem, které jsou pro ně budované,” vysvětluje radní Ivana Cabrnochová (Strana zelených).

Co se vzhledu týče, lávka se snaží nenásilně vplynout do prostředí a v rámci možností daných svým rozponem usiluje o subtilitu. Je jednoduchá a pracuje s kontrastem abstraktní betonové desky lávky a jemného rastru ocelového zábradlí.

Lokalita se nachází jižně od frekventované Vršovické ulice. Potok je v těchto místech po obou stranách lemován pásy zeleně s řadou vzrostlých stromů a jeho břehy jsou v této části obrostlé přirozeným travnatým porostem. Ulice K Botiči, která kopíruje levý břeh potoka, má díky omezenému dopravnímu zatížení IAD klidný a příjemný charakter. V oblasti na levém břehu převažuje bydlení doplněné o nejrůznější občanskou vybavenost. Na pravém břehu je méně kompaktní zástavba – zeleň a školní areál. Po obou stranách potoka jsou vedeny pěší a cyklistické trasy.