Aktuality z oblasti financí

Praha 10 nesouhlasí s ultimativními termíny k pražskému metropolitnímu plánu

Praze 10 se jeví lhůta 30 dní na vyjádření k tzv.metropolitnímu územnímu plánu jako ultimativní a znemožňující řádné projednání ve všech orgánech místní samosprávy – v komisi územního rozvoje, v radě i v zastupitelstvu nehledě na znemožnění jakéhokoliv zapojení veřejnosti a občanů. I proto Praha 10 vyzvala příslušeného radního magistrátu o prodloužení termínu na 60 dní. „Postup takového charakteru je neadekvátní vůči závažnosti problematiky,“ varovala v této souvislosti místostarostka Prahy 10 Ivana Cabrnochová (SZ).

Publikováno: 05.04.2013
Kategorie: Článek, Zprávy tiskového mluvčího77

Problémem je podle radnice Prahy 10 také fakt, že Metropolitní plán má být myšlenkově, systémově i metodicky zcela novým územním plánem. Návrh zadání přitom působí jako obecný dokument, který obecně odkazuje na právní normy a stěžejní problematiku přitom zcela opomíjí.