Aktuality z oblasti financí

Praha 10 nabízí dalším majitelům domů ochranu proti graffiti

V unikátním projektu „Stop nelegálním graffiti na Paze 10“ pokračuje městská část i letos. Za tímto účelem oslovila 173 majitelů nemovitostí, které se nacházejí v nejvíce postižených a exponovaných místech Vršovická, Kubánské náměstí a V Olšinách a nabídla jim pomoc s poničenými fasádami graffiti, s jejich odstraňováním a následnou ochranou. „V současné době projevilo zájem už 15 majitelů. Odhadujeme, že minimálně čtvrtina z celkového počtu oslovených se bude chtít do projektu zapojit. Všichni, kdo projeví zájem, pak budou následně zařazeni do harmonogramu prací,“ popsal dosavadní ohlasy a postup místostarosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík (ODS).

Publikováno: 09.04.2013
Kategorie: Článek, Bydlení a obecní majetek, Zprávy tiskového mluvčího79

Městská část Praha 10 projekt odstartovala v minulém roce ochrannými nátěry antigraffiti a u tří vytipovaných objektů bylo provedeno speciální chemické čistění. U devíti nemovitostí zase drobné stavební úpravy. Na dalších osmi domech budou dokončeny práce v rámci programu antigraffiti na jaře letošního roku. „Ohlasy od soukromých majitelů jsou na tento projekt pozitivní.  Chápeme, že je to nešvar, s kterým se jen těžce bojuje. Proto jsme nejdříve vyzkoušeli ochranné nástřiky na obecních domech, což se nám osvědčilo. Nyní tuto možnost nabízíme i ostatním vlastníkům domů,“ doplnil místostarosta Zoufalík.

V rámci projektu se nejprve odstraní z fasád domů graffiti a na nové omítky se pak nanese antigraffitová vrstva, která umožní objekt lépe ochránit. „Do projektu se mohou zapojit vlastníci všech bytových domů ze zmiňovaných lokalit, pokud projeví zájem a zavážou se ke splnění nikterak složitých podmínek,“ upřesnil Zoufalík.

Předpokladem jejich splnění je písemný souhlas se zásahy na svém nemovitém majetku ve formě čištění nebo přemalování zasažené části fasády, uzavření nebo udržování pojištění kryjícího tyto formy škody (často zahrnuté v rámci pojištění proti vandalismu) a vinkulace pojistného plnění ve prospěch Prahy 10. Dále pak závazek podat trestní oznámení v případě zjištění výskytu graffiti, vymáhat na případném pachateli vzniklou škodu a v případě úspěchu ve sporu převést získanou náhradu ve prospěch Prahy 10. „Finance poslouží nejen k zajištění monitorování těchto objektů a následné odstranění graffiti, ale také na poskytování této pomoci dalším majitelům nemovitostí,“ dodal Zoufalík.

Monitorování výskytu a následné odstraňování graffiti bude zajišťovat pro městskou část odborná firma, která vzešla z výběrového řízení. Ta bude pravidelně kontrolovat domy, které budou do projektu zahrnuty, a v případě zjištění graffiti následně odstraní. Vše podrobně zdokumentuje vč. fotografií pro účely nahlášení pojistné události, následného trestního řízení nebo vymáhání škody. „Samozřejmě vlastníci budou také moci hlásit malby na svých objektech a následně i počty zásahů odborné firmy,“ vysvětlil Zoufalík.

Na nelegální graffiti se městská část Praha 10 zaměřuje společně s městskou policií dlouhodobě. Ročně se podaří díky kamerovému systému a strážníkům v ulicích odhalit a zadržet desítky sprejerů. Právě antigraffiti nástřiky na fasády domů tvoří další část uceleného boje Prahy 10 s tímto městským nešvarem. První část tvoří prevence, v jejímž rámci Praha 10 ve spolupráci s „umírněnými“ writery (tvůrci graffiti) vytipovala a poskytla, i ve spolupráci s dalšími organizacemi, legální plochy na svém území, kde se mohou realizovat zcela beztrestně. „Chceme se zabývat i preventivní a osvětovou činností zaměřenou na mládež, aby alespoň část pochopila, že se jedná o trestnou činnost a poškozování vlastnictví jiných, nikoliv o projev neškodného a tolerovatelného "rebelství",“ přiblížil Zoufalík s tím, že vůči zarytým sprejerům nezbude nic jiného, než požadovat adekvátní sankce ze strany příslušných orgánů a důsledné vymáhání škod.