Aktuality z oblasti financí

Praha 10 má schválený rozpočet na letošní rok

Zastupitelstvo Prahy 10 dnes na svém řádném zasedání schválilo rozpočet pro rok 2013. Rozpočet, co do počtu obyvatel šestého největšího města ČR, počítá s výdaji a příjmy v identické výši 1,87 miliardy korun. Do rozpočtu městská část zapojila i přebytky svého dobrého hospodaření z minulých let ve výši 143 miliónů korun.

Publikováno: 06.02.2013
Kategorie: Zprávy tiskového mluvčího22
Praha 10 má schválený rozpočet na letošní rok

Rozpočet se podařilo naplnit i přes výrazný pokles dotací pro městskou část a fakt, že Praha 10 má jednu nejnižších daní z nemovitostí v České republice. Výši této daně si určují přímo městská zastupitelstva a Praha 10 v minulosti toto zvýšení odmítla jako další nesmyslné daňové zatížení.

Letošní rok bude ve znamení dokončování významných investičních projektů Prahy 10. Dokončena bude rekonstrukce a přestavba Vršovického zámečku na Dům spokojeného stáří i rekonstrukce největšího parku městské části v Malešicích. Na jeho přestavbu se podařilo získat většinu financí z evropských fondů, Praha 10 přispívá 45 milióny korun. Celkem 120 miliónů korun jde letos i na výstavbu nových mateřských školek, které se potýkají dlouhodobě s velkým převisem poptávky po umístění dětí.

Do sociální oblasti poputuje letos 79 miliónů korun, přes 20 miliónů korun je vyčleněno i na tzv. chodníkový program. Zrekonstruován bude i penzion Malešice, který bude nabízet malometrážní byty pro seniory, zdravotně postižené a startovací byty pro mladé. Řešit se bude i budoucnost nevyužívaného KD Eden ve Vršovické ulici. Zastupitelé pro jeho záchranu odsouhlasili 50 miliónů korun.

Vnitřní správa stojí Prahu 10 celkem 184 miliónů, což je, jak upozornil starosta Prahy 10, i několikanásobně méně než stojí provoz obdobně velkých měst České republiky.