Aktuality z oblasti financí

Praha 10 je hrdá na svoje dobrovolníky!

Devět dobrovolníků z naší městské části převzalo v obřadní síni Vršovického zámečku ocenění za svoji nadmíru záslužnou práci v uplynulém roce. Stalo se tak v rámci ankety „Dobrovolník roku Prahy 10,“ kterou tradičně vyhlašuje radnice. Jejím smyslem je vyjádření respektu k práci všech, kteří věnují svůj čas, energii, znalosti či dovednosti druhým spoluobčanům bez nároku na odměnu.

Publikováno: 05.12.2019
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Ankety a soutěže, Komunitní3048

Městská část chce anketou zároveň připomenout, že dobrovolnitví není jednorázový projev pomoci, nýbrž jedná se o činnost dlouhodobou a soustavnou. V tom spočívá jeho náročnost a mimořádná obětavost. Praha 10 proto dobrovolnictví považuje za projev nezištné občanské ctnosti, s jakou bychom se v naší společnosti rádi setkávali co nejčastěji.

A jelikož platí staré rčení, že příklady táhnou, chce radnice tímto oceněním a veřejným poděkováním dostat dobrovolnictví do povědomí co nejširšího okruhu občanů. Třeba myšlenka tohoto druhu práce pro ostatní zaujme někoho dalšího natolik, že se přidá. 

 

Do ankety jsou každoročně nominováni dobrovolníci bez ohledu na oblast svého působení, zejména ze sféry sociální, zdravotnictví, kultury, sportu, práce s dětmi a mládeží, ekologie, ale i jiných. Podmínkou je, aby svou činnost a práci ve prospěch ostatních občanů vykonávali na území městské části Praha 10, a to déle než jeden rok. Laureáty ceny vybírá porota složená ze zástupců vedení radnice, veřejnosti a úředníků.

 

Ocenění dobrovolníci za rok 2019

 • paní Marie Bartáková (nominoval Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.)
  Pomáhá zajišťovat rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené občany a koncerty Symfonického orchestru v Rudolfinu. Od roku 2004 vykonává funkci předsedkyně revizní komise místní organizace č. 3 na Zahradním Městě a od roku 2013 předsedá revizní komisi obvodní organizace Prahy 10 Svazu tělesně postižených v ČR, z.s.
 • paní Mgr. Marta Křesinová (nominovali Senioři ČR, z.s.).
  Organizuje jednodenní zájezdy pro seniory za památkami, zajišťování vánočních pobytů pro seniory a dobrovolnickou činnost v organizaci od roku 2001.
 • pan Daniel Steindler (nominovalo Dobrovolnické centrum Protěž, z.s.)
  Pravidelně navštěvuje seniory v domovech pro seniory, setkává se s nimi v klubovně Protěže a poskytuje jim bezplatné právní poradenství.
 • pan Petr Brandeiský (nominovala Židovská obec v Praze)
  Vede dobrovolnickou kavárnu Miriam v DSP Hagibor.
 • pan Miloš Klikar (nominovalo Pionýrské centrum Praha 10)
  Působí v 76. PS Janka Fábryho, podílí se na přípravě akcí a poznávacích výletů do přírody, vede sportovně-turistický oddíl a organizuje letní tábor. Plní funkce oddílového vedoucího a člena vedení Pionýrské skupiny, realizuje akce v rámci Prahy 10.
  paní Valerie Štylerová (nominovala 01/14 základní organizace ČSOP „Natura, quo vadis?“)
  Pořádá akce pro veřejnost (Den Země v Malešicích, Den s přírodou apod.) a působí jako oddílová vedoucí nejmladších dětí z družiny Medvíďat při oddílu GINKO z Malešic, pravidelná se účastní letního tábora a víkendových akcí.
 • pan Miloš Stibůrek (nominovala Pionýrská skupina BETA)
  Podílí se na přípravě akcí pro veřejnost (Dětský den v Bukovině, Dětský den v Malešickém parku, Vršovický koláč, aj.) a pomáhá s údržbou táborové základny v Bukovině.
 • paní Marta Veselá a pan Ing. Václav Veselý (nominoval Parkinson-Help z.s.)
  Vykonávají funkci předsedkyně a místopředsedy Parkinson-Help klubu Praha, vedou členskou základnu, organizují akce a pobyty, výlety, zájezdy a rehabilitačních cvičení.
 • pan Ondřej Turek (nominoli Mladí ochránci přírody, Tuláci)
  Pořádá vzdělávací akce pro širokou veřejnost a volnočasovou činnost s dětmi. Iniciátor projektu Neobyčejná klubovna ve Vršovicích (pořádání workshopů, přednášek, promítání).