Aktuality z oblasti financí

Praha 10 finančně přispěla sociálně slabým lidem na nájem

Pomoci lidem, kteří se dostali nezaviněně do nelehké životní situace a mají problémy s placením nájemného, se snaží městská část Praha 10 v rámci ojedinělého systému, který spustila před více než dvěma lety v souvislosti s probíhající deregulací. Celkem šesti občanům Prahy 10, kteří splnili všechny požadavky, schválila městská rada minulý týden adresnou finanční podporu na bydlení. Peníze jsou určeny pro ty sociálně slabé občany, kteří vyčerpali všechny další možnosti podpory. „Celkem bylo přijato sedm žádostí, z toho šest splnilo podmínky pro udělení podpory. Od zavedení tohoto systému jsme takto podpořili už desítky žádostí,“ popisoval místostarosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík (ODS).

Publikováno: 04.02.2013
Kategorie: Bydlení a obecní majetek, Zprávy tiskového mluvčího19

Adresná finanční podpora na bydlení byla schválena zpětně za období od 1. srpna do 30. září 2012 a výše příspěvků se v uvedených případech pohybuje od 1.155 do 3.762 korun.  Systém Prahy 10 k řešení dopadů deregulace je tvořen třemi hlavními pilíři: možností výměny bytu za menší, slevou na nájemném a zmíněnou přímou finanční podporou. „Výjimečnost řešení spočívá také v tom, že radnice adresnou pomoc poskytuje nejen sociálně slabým nájemníkům obecních bytů, ale i těm, kteří bydlí u soukromníků,“ podotkl Zoufalík.

Městská část Praha 10 vytvořila koncepci pomoci sociálně slabším spoluobčanům v souvislosti se vznikem a naplňováním zákona o jednostranném zvyšování nájemného. Systém pomoci je založen na zmírnění dopadů na nájemníky zejména pak pro seniory nebo matky samoživitelky s dětmi. "Nejde jen o možnosti směny bytu nebo příspěvku na bydlení, ale třeba i vytvoření splátkového kalendáře v případech, kdy se lidé dostanou do momentálních finančních problémů nebo nalezení náhradního bydlení v rámci projektu Sedmidomky," dodal Zoufalík.

Podrobné informace včetně formulářů http://www.praha10.cz/bydleni/deregulace/koncepce-reseni-dusledku-zvysovani-najemneho.aspx