Aktuality z oblasti financí

Praha 10 chce zkvalitňovat sociální služby ve spolupráci se seniory

Se zajímavým způsobem, jak rozvíjet a zkvalitňovat sociální služby na svém území, přichází městská část Praha 10. Za tímto účelem hodlá oslovit přibližně 27 tisíc lidí starších 65 let, kteří bydlí v Praze 10. „Smyslem ankety je zjistit, které sociální služby senioři preferují, přesně zmapovat jejich kvalitu a zajistit jejich další rozvoj. Prostřednictvím odpovědí budou moci vyjádřit i zájem o uvažované nové služby, jako je například dovoz léků do domácností a podobně. Zároveň budou mít příležitost ohodnotit služby poskytované příspěvkovou organizací - Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci,“ vysvětlil starosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík (Nez.)

Anketa je koncipována s ohledem na věk respondentů a senioři její úplné znění obdrží do svých schránek v září. „Věříme, že většina seniorů se do ankety zapojí, a tím poskytne cenné podněty, které přispějí ke zkvalitnění a rozvoji sociálních služeb. Ti co k anketě přistoupí zodpovědně, zároveň dostávají šanci přizpůsobit sociální a následné služby na míru nejen svým potřebám, ale i potřebám ostatních odběratelů. Jsem přesvědčen, že lidé si v tomto věku uvědomují, že čím lépe se nám podaří nastavit systém fungování těchto služeb, tím klidnější stáří ve svém přirozeném, respektive domácím prostředí mohou prožít,“ řekl dále Zoufalík.

Odpovědi ankety bude možné odevzdat do poloviny listopadu tohoto roku. O měsíc později už chce městská část Praha 10 zveřejnit její výsledky.