Aktuality z oblasti financí

Praha 10 bude prodávat volné byty prostřednictvím elektronických aukcí

Volné byty, které zůstaly ve vlastnictví městské části Praha 10 ve zprivatizovaných domech, by se měly prodat prostřednictvím dvoukolových výběrových řízení formou elektronické aukce. Tímto způsobem bude prodáno více než sto bytů o velikostech 1+0 až 3+1. Rozhodlo o tom zastupitelstvo městské části s tím, že výběrová řízení budou vyhlašována ve vlnách po skupinách přibližně 26 bytů s  měsíčními odstupy v průběhu roku 2013. „Každý zájemce může podat přihlášku do výběrového řízení na jeden či více volných bytových jednotek. Počet není omezen, stejně jako účast v jednotlivých výběrových řízeních. Jsme přesvědčeni, že tato forma prodeje je nejtransparentnější způsob,“ popsal místostarosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík (ODS).

Publikováno: 17.04.2013
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Zprávy tiskového mluvčího, Různé87

Podmínky výběrového řízení stanovující jeho pravidla ukládají zájemcům o účast ve výběrovém řízení několik povinností, které je nutné splnit, aby se zájemce mohl výběrového řízení zúčastnit. „Mezi tyto povinnosti patří zejména složení kauce ve výši 10% odhadní ceny volné bytové jednotky dle znaleckého posudku,“ upřesnil Zoufalík. Dále je podle něj nutné zúčastnit se prohlídky předmětné volné bytové jednotky, učinit čestná prohlášení např. o bezdlužnosti vůči městu.  Za účelem zjednodušení podávání přihlášek do výběrových řízení je na webových stránkách www.praha10.cz zveřejněn (ke stažení) formulář pro podání přihlášky.

Elektronická aukce na každou konkrétní volnou bytovou jednotku bude vždy probíhat minimálně dva dny a její průběh bude možno sledovat na internetu. Nejnižší požadované podání, tedy vyvolávací cena, bude vycházet z odhadní ceny volné bytové jednotky. E-aukce proběhnou formou tzv. anglické aukce, tj. bude se dražit od předem stanoveného nejnižšího podání směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Příhoz je stanoven ve výši minimálně 5.000 korun. Pokud v době 2 minut před ukončením E-aukce některý z účastníků E-aukce provede příhoz, E-aukce se automaticky prodlouží o 2 minuty, a to i opakovaně. „Vítězem E-aukce se stane ten účastník, který nabídne nejvyšší cenu,“ konstatoval Zoufalík s tím, že příslušné vítěze bude muset ještě schválit městská rada zastupitelstvo. Následně pak bude každý vítězný uchazeč vyzván k podpisu kupní smlouvy.

Více informací naleznete na www.praha10.cz a na www.aukcepraha10.cz.