Aktuality z oblasti financí

Pouliční setkání nad starými Malešicemi ukázala slabiny i potenciál. Příští týden setkání s obyvateli

Před dvěma lety začala Praha 10 do obnovy veřejných prostranství systematicky zapojovat své obyvatele. Vedle revitalizace jiných míst nyní přišla řada zamyslet se nad budoucí podobou okolí Malešického náměstí. Přibližně sto lidí se v průběhu dvou dubnových dní vyjádřilo k současné podobě starých Malešic. Na večerním setkání se budou obyvatelé zamýšlet nad problémy a hodnotami získanými od obyvatel „z ulice“. Také na základě zjištěných skutečností budou vypracovány návrhy na možné změny.

Publikováno: 25.04.2014
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Rozvoj, Malešice, Zprávy tiskového mluvčího, Různé601
Pouliční setkání nad starými Malešicemi ukázala slabiny i potenciál. Příští týden setkání s obyvateli

Malešické náměstí s kapličkou Sv. Václava a přilehlá zástavba tvoří historické jádro starých Malešic. Kdysi klidná periferie Prahy s původní venkovským charakterem je dnes obklopena okolní výstavbou a včleněna do prostředí města. Záměrem Prahy 10 je celková revitalizace veřejného prostoru Malešického náměstí a jeho okolí. Pro snížení počtu aut projíždějících starými Malešicemi je důležitá dopravní politika velké Prahy. V současné době magistrát hledá úspornější alternativy k dosud zamýšlené podobě městského okruhu. V oblasti starých Malešic se i nadále počítá s výrazným zklidněním dopravy.

 

V letošním roce by městská část ráda nechala vypracovat různé varianty budoucí podoby této specifické části Malešic. Aby Praha 10 dokázala správně určit zadání, potřebuje znát řadu souvislostí a zejména názorů místních obyvatel. Tyto podněty se stanou důležitým podkladem pro práci architektů. Participace se zaměřuje na to, co projektanti potřebují vědět, aby mohli kvalitně odvést svou odbornou práci a naplnit potřeby lidí. Přípravou podkladů pro vytvoření variant však zapojení obyvatel neskončí. Až budou vypracovány konkrétní návrhy, zorganizuje praha 10 další setkání, na kterém budou lidé varianty hodnotit.

 

Ve středu 9. dubna dopoledne a pondělí 14. dubna odpoledne uspořádali pracovníci městské části tzv. průběhová setkání s obyvateli. Naproti malešické Bille - na místě, kudy prochází velký počet místních - postavili stan se čtyřmi papírovými plachtami. Pracovníci MČ se ptali, jaké problémy ve starých Malešicích lidé vidí a jaké pozitivní hodnoty tato část města má. Dále se doptali na aktivity, které do Malešic patří a měly by tam probíhat. Poslední plachta zaznamenala vítaný charakter místa - celkový pocit, který by z území starých Malešic jeho obyvatelé i návštěvníci chtěli mít. Získané podněty v pondělí 28. dubna obyvatelé dále rozpracují na večerním setkání v hotelu Baroko.

 

  • Večerní pracovní setkání, pondělí 28. dubna od 18 hodin, hotel Baroko, Tomsova 11/13, Malešice