Aktuality z oblasti financí

Podporujeme péči o památky

Městská část vyhlásila dotační program, kterým také v roce 2021 podpoří péči o hodnotné nemovité objekty na svém území. Vztahuje se na nemovité kulturní památky dle zákona o státní památkové péči, ale i na objekty bez památkové ochrany, které jsou však cenné z hlediska architektonického a urbanistického vývoje Prahy 10.

Publikováno: 12.10.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance, Granty a dotace, Kultura3305

Podpůrný program se nezaměřuje pouze na obytné domy nebo jejich části – šanci na dotaci mají také objekty s jinou funkcí, pokud mají význam pro utváření místního veřejného prostoru.

Žádosti o dotaci mohou podávat vlastníci a spoluvlastníci objektů. Městská část poskytne úspěšným projektům finanční výpomoc až do výše 30 % skutečných nákladů bez DPH. Lhůta pro podání žádostí poběží od 30. října 2020, a potrvá až do 1. března 2021. Všechny projekty budou předloženy k projednání památkové komisi, která je poradním orgánem rady městské části, a následně je budou schvalovat další samosprávné orgány Prahy 10.

Veškeré informace potřebné k podání žádosti najdete na webových stránkách radnice www.praha10.cz. Radnice také nabízí konzultaci přímo na místě za osobní účasti příslušných pracovníků. V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Ing. arch. Jana Vaška, vedoucího oddělení památkové péče ÚMČ Praha 10, tel.: 267 093 216, 720 965 952, e-mail: jan.vasek@praha10.cz.