Aktuality z oblasti financí

Parčík v Rybalkově ulici dostane novou podobu i jméno

MČ Praha 10 pokračuje s výraznými úpravami parčíku v Rybalkově ulici, který se s koncem prázdnin změní k nepoznání. Už nyní pro něj vršovická radnice hledá název. O tom, jak se bude dosud oficiálně bezejmenné ploše říkat, rozhodnou občané v anketě. Mohou vybírat z pěti možností.

Publikováno: 19.05.2021
Kategorie: Článek, Rozvoj3425

S jednou alternativou přišli sami obyvatelé Desítky. Ti radnici adresovali oficiální návrh na pojmenování místa po spisovateli Karlu Půlpánovi, který žil ve Vršovicích – a v dnešní Rybalkově ulici má pamětní desku. Umělec stíhaný těžkým osudem zemřel již v osmadvaceti letech a je místními pravidelně připomínaný v rámci každoročních sousedských slavností Zažít město jinak.

„Za aktivitu našich občanů jsem ráda a děkuji jim. Určitě se jedná o zajímavý návrh. Ve spolupráci s naším kronikářem jsme vytipovali další osobnosti, které jsou spjaté s blízkým okolím, a nyní necháme vybrat samotné lidi, kteří na Desítce žijí a budou na nově zrekonstruovanou plochu chodit,“ říká místostarostka Jana Komrsková (Piráti), do jejíž gesce životního prostředí spadají i parky. 

Osobnosti, po nichž může být parčík pojmenován, jsou, kromě Karla Půlpána, tyto:

Václav Talich - dirigent, jenž má pamětní desku v nedaleké Francouzské ulici.

Fráňa Šrámek - básník žil na adrese Norská 16, s Prahou 10 byl spojený 26 let a příští rok uplyne 70 let od jeho smrti.

Bedřich Šplíchal - učitel, historik a autor publikací o Vršovicích má pamětní desku na škole v Heroldových sadech.

Jindřich Waldes – podnikatel a mecenáš umění, zakladatel továrny Koh-i-noor ve Vršovicích.

O „vítězi“ budou moci občané hlasovat do 30. června v anketě (mobilnirozhlas.cz). Podrobnosti zároveň najdou v radničním měsíčníku a na sociálních sítích. „Pojmenování parku, které nejvíce zaujme veřejnost, následně projednáme na Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu a předáme návrh místopisné komisi Rady hlavního města Prahy. Na její doporučení o názvech veřejných prostranství ve finále rozhoduje Rada hl. m. Prahy,“ popisuje další postup Milan Maršálek (VLASTA), předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.  

Rada hlavního města Prahy už letos o jednom názvu na Desítce rozhodla (Park naproti ZŠ U Vršovického nádraží se nově jmenuje po básníkovi a výtvarníkovi Jiřím Kolářovi, který bydlel ve Vršovicích a v příštím roce si připomeneme 20 let od jeho úmrtí), a zároveň městské části vyzvala ke spolupráci a aktivitě v tomto směru. Vršovická radnice se v nejbližší době bude zabývat dalšími dvěma návrhy občanů – na park vymezený ulicemi 28. pluku, Bělocerkevská, Konopišťská, Ruská a parkovou plochu nad ulicí V Úžlabině.

Proměna parčíku v Rybalkově ulici:

Na místě dojde k revitalizaci zeleně, výsadbě nových stromů, vznikne nová parková cesta a obmění se mobiliář. Dominantou budou terénní jezdecké schody vložené do plochy trávníku. Vytvoří se tak stezka zvýrazňující vstup do Havlíčkových sadů – Grébovky. Další zajímavostí bude pítko s vodním prvkem, který bude mít na dně vytlačený motiv kolejí. Stavební práce přijdou na 7 milionů korun.