Aktuality z oblasti financí

Představení vítězné varianty rekonstrukce centra Cíl na Zahradním městě

Prostranství centra Cíl na Zahradním Městě vyžaduje celkovou obnovu. Praha 10 hledala, jakou podobu by mělo centrum v budoucnosti mít. Do hledání nové podoby zapojila místní obyvatele a přizvala ke spolupráci architektonické ateliéry. Architekti vytvořili několik variant, které Praha 10 předložila obyvatelům k vyjádření. „Také na základě této zpětné vazby naše radnice vyhodnotila a vybrala vítěze. Tento vítězný návrh nyní také představíme veřejnosti a budeme pokračovat v další přípravě,“ řekla v této souvislosti místostarostka Prahy 10 Ivana Cabrnochová (SZ).

Publikováno: 02.04.2014
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Rozvoj, Záběhlice, Různé558
Představení vítězné varianty rekonstrukce centra Cíl na Zahradním městě

Obchodní středisko Cíl bylo vystavěno v šedesátých letech minulého století jako jedno ze dvou center sídliště Zahradní Město. Ačkoli od té doby proběhla řada dílčích úprav, je v současnosti po téměř půl století nutná kompletní obnova prostranství. „Za hranicí životnosti jsou zejména povrchy, obnovu potřebuje ale i místní mobiliář, který je buď zastaralý nebo neodpovídá současným potřebám,“ vysvětlila nutnost revitalizace prostoru místostarostka.

 

Vítězný návrh ateliéru Ti2 architekti je založen na opakování existujících prvků v prostoru: kruhu a čtverce. V návrhu je použitý sjednocující rastr, mřížka stromů cca 15 x 15 metrů, která je podpořena vyrovnáním výškových rozdílů v prostoru jednolitou homogenní zvlněnou plochou - krajinou. Návrh počítají s oživením prostoru před Městskou knihovnou a zatraktivněním zákoutí před Rezidencí Topolová.

 

Podrobné představení návrhu proběhne ve středu 2. dubna od 18 hodin v restauraci Lapák, Rezidence Topolová (bývalá ubytovna). Poté městská část návrh vystaví na informačních panelech umístěných na prostranství centra Cíl a na webových stránkách radnice.