Aktuality z oblasti financí

Příspěvek HMP na opravu objektů poškozených povodněmi

Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1149 ze dne 2.7.2013 schválila záměr poskytnout vlastníkům objektů na území Pražské památkové rezervace a památkových zón, které byly v roce 2013 poškozeny povodněmi nebo výbuchem plynu v Divadelní ulici v Praze 1, příspěvek na jejich opravu a odstranění způsobených škod.

Příspěvek HMP na opravu objektů poškozených povodněmi

Formulář žádosti o příspěvek (včetně výčtu povinných dokladů) je k dispozici:

  • v informačním středisku Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
  • ve vestibulu Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1
  • na odboru památkové péče MHMP,  Jungmannova 29/35, Praha 1, ve 2. patře, před kanceláří 272
  • ke stažení na internetové adrese http://pamatky.praha.eu  a http://www.praha.eu (sekce dotace a granty hl. m. Prahy)

 

Termín pro podání žádosti:

do 6. 9. 2013 

 

Místo pro podání žádosti:

  • podatelna Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
  • podatelna Magistrátu hl. m. Prahy, Škodův palác, Jungmannova 29/35, Praha 1

 

Všechny informace jsou k dispozici na internetových stránkách http://pamatky.praha.eu

 

Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.