Aktuality z oblasti financí

Opravy v ulicích Žitomírská a Na Hroudě

Od pondělí 2. dubna začala Technická správa komunikací s celkovou rekonstrukcí Žitomírské ulice ve Vršovicích, opravují se vozovky, parkovací stání i chodníky.  Kvůli těmto opravám bude Žitomírská uzavřena v úseku Ruská - Kodaňská. Průjezd z Bulharské do Mexické bude prozatím umožněn. Provoz bude obnoven na začátku června.

Publikováno: 03.04.2018
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava, Vršovice, Zprávy tiskového mluvčího, Různé2209

TSK dále dne 3.4.2018 zahájila rekonstrukci ulice Na Hroudě, a to v úseku mezi ulicemi Průběžná a U Hráze. Kompletní oprava komunikace, včetně odvodňovacího zařízení, je plánována do 2.5.2018. Součástí opravy je výměna všech konstrukčních vrstev vozovky a výměna dlážděného krytu za asfaltobeton, dále oprava odvodňovacích zařízení a zřízení dvou zpomalovacích prahů formou trvalé stavební úpravy.  V průběhu jednotlivých etap bude průjezd ulicí Na Hroudě uzavřen. Obyvatelům bude umožněn vjezd vždy do části ulice s využitím objízdných tras ulicemi V Olšinách, U Hráze, Pod Altánem a Průběžná.

Žádáme proto uživatele komunikací o zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení a jeho respektování.