Aktuality z oblasti financí

Návštěvy v domovech pro seniory - aktualizace

Od pondělí 25. května jsou povoleny návštěvy ve všech třech domovech pro seniory, které spravuje Centrum sociální o ošetřovatelské pomoci v Praze 10 (CSOP). 

Publikováno: 11.06.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Sociální oblast a zdravotnictví, Senioři, Koronavirus3203

Každý, kdo chce navštívit uživatele některého z domovů, však musí vyhovět následujícím nezbytným opatřením, které mají co nejvíce snížit riziko přenosu onemocnění COVID19:

  • vyplnit prohlášení, že nevykazuje žádné příznaky onemocnění
  • nechat si změřit teplotu (osoby s teplotou nad 37 °C nebudou do domova vpuštěny)
  • vstoupit pouze se zakrytými ústy a nosem

Úprava dosud platných opatření:

  • Návštěvníci již nemusejí mít návštěvu předem domluvenou s vedoucí domova.
  • Návštěvy v počet maximálně dvou osob na jednoho uživatele probíhají každý den od 10.00 do 18.00 hodin bez omezení délky.

V případě příznivého počasí a s ohledem na zdravotní stav uživatelů se návštěvy mohou uskutečnit na zahradě s dodržováním dvoumetrových rozestupů od ostatních uživatelů.

Podrobná pravidla pro návštěvy v domovech pro seniory najdete na webových stránkách www.csop10.cz.