Aktuality z oblasti financí

Nárok mají i domácnosti v závažné bytové nouzi, počet dlužníků však klesl… Situační zpráva popisuje bytovou politiku v Praze 10 po loňských změnách

MČ Praha 10 vloni udělala zásadní změny ve své bytové politice, které otevřely možnost pronájmu obecních bytů i lidem v závažné nouzi. Zároveň s nimi začala individuálně pracovat a všem nájemníkům, kteří to potřebují, poskytovat sociální práci. Konstatuje to situační zpráva, kterou pro městskou část vypracoval zástupce Platformy pro sociální bydlení. „Desítka“ začala s touto organizací spolupracovat v souvislosti s iniciativou na ukončování bezdomovectví.

Memorandum s realizátory projektu „Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví“, který společně realizovaly R-Mosty, Sociologický ústav AV ČR a Platforma pro sociální bydlení, podepsala městská část na začátku roku 2019. V rámci následné spolupráce měla k dispozici externího konzultanta z „Platformy“ a účastnila se setkání tzv. sítě partnerství, která sdružuje místní samosprávy usilující o ukončování bezdomovectví na svém území.

„Praha 10 vloni učinila zásadní kroky pro vytvoření uceleného systému dostupného a sociálního bydlení,“ konstatuje Matěj Hon, tvůrce zprávy, a vypočítává: „Byly přijaty nové zásady pronajímání bytů. Změnil se způsob práce bytové komise. Byla zintenzivněna účast sociálního a bytového odboru na tvorbě bytové politiky i jejich vzájemná kooperace. Bylo otevřeno kontaktní centrum bydlení. Došlo k navázání spolupráce s poskytovateli sociálních služeb na zajištění sociální práce v bytech. A v neposlední řadě byly zmapovány rodiny na ubytovnách a v azylovém domě a do bytů se dostaly první domácnosti v závažné bytové nouzi.“

Zásadním dokumentem, který v souvislosti s loňskou reformou vznikl, jsou nová pravidla pro pronajímání obecních bytů, tzv. zásady. „Úplně jsme změnili celkovou strategii. Dřívější princip losování, tedy úplné náhody, jsme nahradili sofistikovaným bodovacím systémem, v němž jsou zvýhodňováni lidé s komplexními problémy v závažné bytové nouzi. Ti dříve vůbec neměli šanci na byt dosáhnout, výše příjmů totiž nebyla omezena jen shora, ale i zezdola,“ popisuje místostarosta MČ Praha 10 Petr Beneš (Piráti), jenž má bytovou politiku v gesci.

Za hlavní systémové změny uskutečněné vloni zpráva považuje také otevření kontaktního centra bydlení nabízející individuální poradenství. Dále pak provázání bydlení a sociální práce, včasné podchycení dluhů v obecních bytech (proces se spustí už po jednom nezaplaceném nájmu) a zlepšení znalosti bytové nouze v území (podrobné zmapování situace sociálním odborem).

Situační zpráva také zpozorňuje na skutečnost, že přestože jsou nově byty pronajímány převážně lidem v závažné bytové nouzi, celkový počet dlužníků (s dluhem nad 10 tisíc korun) klesl od posledního mapování na jaře 2018 z 250 na 205.

Je vidět, že jdeme správným směrem. Bytová politika je velmi komplexní téma a jsem přesvědčena, že hlavně prevence a spolupráce se sociálním odborem jsou naprosto

klíčové faktory pro úspěšné zabydlení lidí v bytové nouzi. Do budoucna máme další plány: Chceme například dostat z ubytoven více rodin s dětmi. Za zásadní považuji spolupráci s úřadem práce, kde iniciuji jednání o zlepšení situace také ze své pozice v Senátu. Úloha státu v řešení sociálního a dostupného bydlení dlouhodobě selhává. Obcím pak nezbývá nic jiného, než řešit situaci vlastními silami, o což se na Praze 10 nepřestáváme snažit,“ říká Renata Chmelová (VLASTA), která je starostkou městské části a zároveň předsedkyní senátního Podvýboru pod bydlení.

Přiložené dokumenty