Aktuality z oblasti financí

Na přelomu září a října proběhne sběr nebezpečných odpadů

Tři tuny nebezpečných odpadů jsou v Praze 10 průměrně sesbírány během jednoho roku při tzv. mobilním sběru těchto odpadních komodit. Služba mobilního sběru je určena výhradně pro odpad z provozu domácností. Svoz je prováděn přímo v ulicích, kdy na určené místo ve stanovený termín přijede speciální vozidlo, které odpady odváží. 

Publikováno: 26.09.2014
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí, Veřejné prostory, Čtvrti, Různé757
Na přelomu září a října proběhne sběr nebezpečných odpadů

Jak informuje první zástupce starosty ing. Novák, „jsou v Praze 10 pro občany k dispozici celkem čtyři svozové trasy, na kterých sběr nebezpečných odpadů probíhá. Každá trasa má osm zastávek, kam lze s určeným odpadem přijít a předat jej osádce svozového vozidla. Předání odpadu od občana s trvalým pobytem na území města je bezplatné. Pokud někomu termíny mobilního sběru nevyhovují, může využít stabilní sběrny nebo sběrné dvory, kam je možné tyto odpady rovněž odkládat“

 

Nejbližší sběr nebezpečných odpadů proběhne ve dnech 29. 9. až 1.10., dle stanoveného harmonogramu, který je ZDE (http://www.praha10.cz/verejneprostory/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/mobilni-svoz-nebezp.-odpadu.aspx) .  

 

Při mobilním sběru mohou občané zdarma odevzdat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, nepoužitelné léky, teploměry, barvy, lepidla, pryskyřice (včetně nádob od takových přípravků), nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky (kromě jedlého), zářivky a jiné odpady s obsahem rtuti, domácí a zahradnické chemikálie, detergenty (odmašťovací přípravky), pesticidy (přípravky na hubení plevele, hmyzu apod.), kyseliny, hydroxidy, ředidla,  fotochemikálie. Odpady je nutné předat výhradně osádce svozového vozidla.

 

V Praze 10 je možné nebezpečné odpady odevzdat i v některé ze stabilních sběren nebezpečných odpadů: v ulici Moskevská 418 (za ul. Baškirská, areál společnosti Pražské služby) a v ulici Dřevčická 44 (areál spol. Domeček), nebo v dostupných sběrných dvorech v ulicích Teplárenská, Perucká, Malešická a Zakrytá. Více informací na www.vpp10.cz ve složce „Odpady a péče o VP“..