Aktuality z oblasti financí

Mobilní sběrné dvory v ulicích Prahy 10

V mobilním sběrném dvoře je možné bezplatně odevzdat objemný odpad, odpad z údržby zeleně (bioodpad), dřevo a stavební odpad z drobných domácích úprav (pouze v množství 1m³ na osobu/měsíc), vše z provozu domácností. Pro jednotlivé odpady jsou přistaveny velkokapacitní kontejnery. Přítomný pracovník svozové firmy v místě zajistí evidenci odkládaného odpadu stejně jako ve stabilním sběrném dvoře. Provoz mobilního dvora je ve všech termínech v době 9 – 15 hodin. Doplňující informace na mms@praha10.cz nebo 736 499 364 (i SMS).

Mobilní sběrné dvory v ulicích Prahy 10

Stanoviště podzimního přistavení mobilních dvorů:

Na Universitním statku – parkoviště u domova důchodců: sobota 30.9.

Kounická x Malínská, u trafostanice: sobota 7.10..

Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I.: sobota 28.10.

Ostružinová x Jahodová – parkoviště: sobota 4.11.

Nad Vršovskou horou – za mostem, oblast Slatiny: sobota 18.11.

 

Opět jsou k dispozici kontejnery na bioodpad

Velkokapacitní kontejnery určené pro odpad biologického charakteru, jako jsou větve, tráva, listí, spadané ovoce, zbytky rostlin, případně jiné bioodpady ze zahrádek rodinných domů, budou přistaveny do ulic od poloviny září. Do kontejnerů není možné vkládat jiné druhy odpadů. Rozpis termínů a míst přistavení kontejnerů je na stránkách MČ Praha 10: http://vpp10.cz/odpady-a-pece-o-vp/bioodpad/kontejnery-na-bioodpad.aspx .

Připomínáme, že k odkládání bioodpadů slouží také Sběrné dvory hlavního města Prahy nebo stabilní sběrné místo bioodpadu, která se nachází v ulici Dřevčická (cca 100 metrů od ulice Černoskotelecká). Předání bioodpadu ve sběrných dvorech či sběrně bioodpadu je od občanů města bezplatné. Sběrná místa odpadu dostupná pro obyvatele Prahy 10 jsou popsána na www.praha10.cz v informační složce „životní prostředí a odpady“.