Aktuality z oblasti financí

Memorandum o dopravní spolupráci podepsalo devět městských částí Prahy

V úterý 25. června se na Novoměstské radnici sešli zástupci devíti pražských městských částí, aby podepsali memorandum o spolupráci v oblasti dopravy.

V rámci své činnosti se radnice těchto částí hlavního města potýkají s obdobnými problémy, ať již jde o otázky týkající se parkovacích zón, MHD, stavební činnosti či samotné dopravy. Většinou jsou to témata vyžadující spolupráci a jednání s Magistrátem hlavního města Prahy. Koordinace a výměna informací a zkušeností je tak velice důležitá. Z tohoto důvodu se městské části rozhodly vytvořit společné memorandum o spolupráci, díky němuž mohou snáze prosazovat své střednědobé a dlouhodobé plány. Podpis memoranda podpořila jednohlasně i Rada naší městské části.

„Cílem je výměna zkušeností a koordinace společných postupů v rámci Zón placeného stání, jejichž podoba je nám dnes do značné míry určována magistrátem. Ale jde i o výstavbu okruhů kolem Prahy, zkušenosti s MHD, bikesharingem a podobně,“ uvedl místostarosta pro dopravu Prahy 10 Filip Humplík.

Městské části se podpisem Memoranda zavazují k tomu, že si budou vzájemně poskytovat odbornou a jinou pomoc, což už se samozřejmě v praxi roky děje, nyní je to však i písemně deklarováno. Zatímco přistoupení Prahy 10 řešil v roce 2017 pouze dodatek k původnímu memorandu, nyní bylo podepsáno zcela nové, a to z důvodu řady personálních povolebních změn na radnicích městských částí.

https://www.praha10.cz/Portals/0/Memorandum-o-spolupraci%202019.pdf