Aktuality z oblasti financí

MČ Praha 10 zveřejnila návrh rozpočtu na rok 2020

Na webu MČ Praha 10 lidé nově najdou návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2020. Zastupitelstvo městské části ho projedná 16. prosince (podmínkou je předchozí schválení rozpočtu hlavního města Prahy). Tento návrh je zveřejněn více než měsíc před jeho projednáváním, aby měly opozice i veřejnost dostatek času na jeho prostudování a vyjádření se.

Publikováno: 15.11.2019
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance, Volené orgány3032
MČ Praha 10 zveřejnila návrh rozpočtu na rok 2020

„V letošním roce jsme upravili harmonogram přípravy a projednávání rozpočtu a plánu zdaňované činnosti a doplnili komentář o nové kapitoly. Díky změně harmonogramu nebude muset MČ hospodařit několik týdnů nebo měsíců v rozpočtovém provizoriu. Rozšířený komentář umožní široké veřejnosti lépe porozumět hospodaření MČ a záměrům jejího vedení,“ uvedla starostka Renata Chmelová (VLASTA).

Návrh rozpočtu bude projednán finančním výborem ve středu 20. listopadu od 16 hodin v zasedacím sále zastupitelstva (Vršovická 68, Praha 10 – 1. patro budovy B). Účastnit se ho budou členové rady spolu s vedoucími příslušných odborů. Zasedání je otevřené veřejnosti a bude živě přenášeno na webu praha10.cz. Následně rozpočet schválí rada, která jej předloží na prosincové zasedání zastupitelstva městské části.

 

Občané Prahy 10 mají možnost uplatnit své písemné připomínky k návrhu rozpočtu nejpozději do 13. prosince (9.00 hodin), a to dvěma způsoby. Buď zasláním emailu radní pro finance a rozpočet Lucii Sedmihradské (email: lucie.sedmihradska@praha10.cz), nebo prostřednictvím podatelny úřadu (Vršovická 68, Praha 10 – přízemí budovy A). Mohou se vyjádřit i na samotném projednávání zastupitelstvem.

 

„Veškeré pozměňovací návrhy vyplývající z připomínek uplatněných občany budou přečteny na jednání zastupitelstva a členové ZMČ si je budou moci osvojit. O všech osvojených návrzích se bude následně hlasovat. V případě, že si pozměňovací návrh žádný zastupitel neosvojí, není možné o něm hlasovat,“ uvedla radní Lucie Sedmihradská (VLASTA).

 

KE STAŽENÍ:

Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti městské části Praha 10 na rok 2020: https://www.praha10.cz/navrh-rozpoctu-2020