Aktuality z oblasti financí

MČ Praha 10 vyhlásila unikátní dotační program na podporu péče o památkově hodnotné objekty

MČ Praha 10 vyhlásila třetí ročník dotačního programu, kterým podpoří péči o památkově hodnotné nemovité objekty na svém území v roce 2020. Lhůta pro podání žádostí je od 1. října 2019 do 31. ledna 2020. Desítka je jedinou pražskou městkou částí, která dotační program tohoto typu nabízí.

MČ Praha 10 vyhlásila unikátní dotační program na podporu péče o památkově hodnotné objekty

„Na Praze 10 máme celou řadu zajímavých objektů. Věřím, že investice do opatření, která přispějí k uchování jejich historické výpovědi, ocení v blízké budoucnosti nejen občané naší městské části, ale i návštěvníci Desítky,“ říká Martin Valovič (ODS), místostarosta MČ Praha 10, do jehož gesce patří mimo jiné oblasti územního rozvoje a kulturních památek.   

Program se vztahuje na nemovité kulturní památky dle zákona o státní památkové péči a nemovité objekty hodnotné z pohledu vývoje stavební produkce a urbanizace území MČ Praha 10 bez ohledu na to, zda se nacházejí v obvodu nebo mimo obvod městské památkové zóny a v ochranném pásmu městské památkové rezervace či mimo něj.

Žádosti mezi letošním říjnem a lednem příštího roku mohou podávat vlastníci a spoluvlastníci objektů, městská část poskytne dotaci až do výše 30 % skutečných nákladů bez DPH.  Všechny projekty budou předloženy na jednání památkové komise Rady MČ Praha 10.

„Věříme, že dotační program napomůže stavebníkům při obnovách nemovitých objektů, které připomínají stavební hodnoty jako doklady historického vývoje území Prahy 10,“ uvádí Martin Valovič. Podrobnější informace o všech dotacích, které MČ Praha 10 vypisuje, jsou na webových stránkách (https://www.praha10.cz/dotace).