Aktuality z oblasti financí

MČ Praha 10 rozdala finanční odměny i věcné dary

Zastupitelé Prahy 10 na svém 4. jednání konaném 26. 6. 2023 schválili poskytnutí motivační odměny zaměstnancům Městské policie, kteří se starají o Desítku, v hodnotě 400 000 Kč. Rovněž odsouhlasili uvolnění finančních prostředků na vybavení pro výkon služby místních hasičů a policistů Obvodního ředitelství Praha IV.

Publikováno: 27.06.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Volené orgány3881
MČ Praha 10 rozdala finanční odměny i věcné dary

MČ Praha 10  již několik let podporuje strážníky z Obvodního ředitelství Praha 10 poskytováním jak finančních darů, tak přidělováním obecních bytů. “Podpora strážníků má smysl. Chceme přispět k tomu, že nebudou přecházet na jiná místa v Praze, nebo dokonce ze služby úplně odcházet. Městská policie je naším partnerem v oblasti zvyšování bezpečnosti v naší městské části a uvědomujeme si, že to je práce, která si žádá vysokou míru odpovědnosti a kvalifikace. Podporu si tedy bezpochyby zaslouží,” řekl místostarosta Prahy 10 a radní pro bezpečnost Radek Lojda. Finanční podpora bude poskytnuta prostřednictvím rozpočtu Hlavního města Prahy konečnému příjemci MP hl. m. Prahy, Obvodnímu ředitelství Praha 10. 

Věcné dary pro hasiče i policii

Zastupitelé na jednání také schválili věcný dar pro Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Hasičská stanice č. 5, který sídlí v Průběžné ulici. Jedná se o technické vybavení, které hasičům pomůže vytvořit plnohodnotné sportoviště v místě jejich působení. Věcné dary nepřesáhnou částku 300 000 Kč.

Dar v podobě nákupu technických a jiných prostředků sloužících výhradně pro výkon služby dostanou i policisté z Obvodního ředitelství Praha IV. Ti se starají o bezpečnost v Praze 10. Stejně jako v případě požárníků, tyto dary mají hodnotu 300 tisíc korun. 

„Myslím, že město se má podílet na tom, aby policisté i hasiči měli co nejlepší zázemí. Dlouhodobě s nimi proto spolupracujeme, známe jejich přání a požadavky, takže dostávají věci, které potom buď přímo, nebo zprostředkovaně zajistí hladké zásahy v terénu. Často jde o život, zdraví, nebo o velký majetek, takže každá utracená koruna se vyplatí,” dodává Lojda.