Aktuality z oblasti financí

MČ Praha 10 prodloužila termín na „Zásobník“. Motivuje občany k přípravě menších projektů, které bude spolufinancovat

Vršovická radnice prodloužila termín přihlášek do soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“ o sedmnáct dní až do 4. května. Jednotlivci i organizace mají tedy více času přicházet s nápady na malé kulturní nebo komunitní akce, realizovat drobné úpravy veřejných prostranství či se jinak podílet na zlepšení kvality života obyvatel Desítky. MČ Praha 10 tak v době pandemie COVID-19 dbá nejen na nutná opatření, ale i na podporu společenského života v době krize a bezprostředně po ní.

„Je jasné, že v současné obtížné době mají lidé spoustu starostí souvisejících s aktuálním stavem. Kromě toho ale vidíme jejich obrovskou chuť nejen pomáhat nyní potřebným, ale zároveň se nadále zapojovat do zvelebování Desítky a rozvíjení zdejšího kulturního a komunitního života,“ vysvětluje místostarosta pro kulturu a školství David Kašpar (VLASTA / STAN), proč Rada MČ Praha 10 schválila prodloužení lhůty pro podávání přihlášek do „Zásobníku.“

V rámci něj radnice nabízí svým obyvatelům možnost získat doaž do výše padesáti tisíc korun na náklady spojené s realizací kulturních, komunitních, sousedských či dalších projektů ve veřejném prostoru, a to jak jednorázových, tak dlouhodobějších (maximálně do 30. listopadu tohoto roku). O tom, které budou podpořeny, rozhodne pětičlenná odborná porota, vyhlášení výsledků proběhne do 15. června. 

Podrobnější informace o soutěži najdou občané na stránkách městské části, kde mohou rovněž elektronicky podávat přihlášky.   

„Vláda plánuje rozvolňovat opatření, od 8. června by měly být povoleny akce pro padesát osob, na což teď mohou naši občané reagovat. Dobře si uvědomuji, že návrat do starých kolejí nebude jednoduchý. Zároveň ale pevně věřím tomu, že kultura nám pomůže, abychom se z ´postkoronavirové krize´ dostali co nejrychlejším a nejpříjemnějším způsobem,“ prohlašuje místostarosta Kašpar. „Velmi rádi oceníme projekty, které k tomu přispějí,“ dodává. 

Kreativitu ve veřejném (či online) prostoru už na Desítce prokázalo hned několik organizací. Městská část například spolupracovala se souborem Cirk La Putyka při pořádání netradičních koncertů pod okny vybraných objektů (vč. Domova pro seniory ve Sněženkové ulici). Fotbalová Bohemka pak připravuje ve spolupráci s Dejvickým divadlem netradiční virtuální utkání mezi fotbalisty a herci, ke kterému dojde 26. dubna v 17:00.