Aktuality z oblasti financí

MČ Praha 10 má unikátní metodiku, kterou motivuje developery k finanční spoluúčasti na veřejné infrastruktuře

Obec získá finance na svou veřejnou infrastrukturu. A soukromý stavebník bude předem znát podmínky pro výstavbu, svoji spoluúčast a její požadovanou výši. Desítka má metodiku pro jednání s developery, která je jedinečná jasně stanovenými pravidly spolupráce a transparentností. Její podobu dnes schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10. Vršovická radnice by se ráda stala příkladem dobré praxe i pro ostatní městské části a další města.

Publikováno: 02.03.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance, Podnikání, Rozvoj, Veřejné prostory3120

„Budeme důsledně apelovat na developery, aby se podíleli na řešení bezprostředních dopadů svých projektů na okolí. Půjde například o zvyšování kapacity škol a školek, opravy ulic a chodníků nebo budování nových parkovacích stání a zastávek MHD,“ vypočítává místostarosta pro územní rozvoj Martin Valovič (ODS).

Pokud se soukromý stavebník rozhodne s radnicí spolupracovat, zaváže ho to k investicím do veřejné infastruktury, která je v metodice taxativně vymezena. Výše investice se vypočítá podle každoročně aktualizovaného koeficientu stanoveného s ohledem na rozpočet městské části a objem výstavby na jejím území v uplynulých pěti letech.

V roce 2020 budou developeři přispívat 915 Kč­­/m2 hrubé podlažní plochy záměru.

„Spoluúčast samozřejmě nemůžeme nikomu nařídit a nemá žádný vliv na průběh stavebního řízení,“ zdůrazňuje místostarosta Valovič. „Sami developeři ale oceňují, že koncepčně narovnáváme podnikatelské prostředí, děláme ho transparentním a přehledným. Ostatně měli zastoupeni v pracovní skupině k tvorbě metodiky. Městská část se stává pro investory sebevědomým, ale předvídatelným partnerem. Věřím, že se nám tím podařilo dosáhnout požadovaného win-win řešení,“ dodává Martin Valovič.

„Vzhledem k jasně nastaveným pravidlům budou vztahy od začátku založeny na korektní bázi. Náš protějšek získá kredibilitu jako partner městské části. Finance, kterými přispěje na veřejnou infrastrukturu, půjdou na zvláštní účet a nakládání s nimi bude moci otevřeně sledovat. My s ním zase můžeme od začátku konzultovat investice, které by možná v rámci svých CSR aktivit stejně dělal. Takto ale mohou být koordinované a v souladu s našimi prioritami územního rozvoje,“ popisuje místostarosta Valovič. „Prakticky řečeno: Obec má zájem na zlepšení své vybavenosti, stavebník chce zase svým klientům nabízet bydlení nebo pracovní příležitosti v obci, která bude plně funkční. Oba dva tak společně vytvářejí podmínky pro dlouhodobě udržitelný rozvoj obce,“ dodává Martin Valovič.

Metodika s názvem „Spoluúčast privátního sektoru na veřejných výdajích“ vznikla ve spolupráci s Ústavem prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT v Praze. V rámci její tvorby byla podrobně analyzována praxe v této oblasti ve vybraných evropských zemích. I na základě těchto rešerší (je jim věnována část A metodiky) byla stanovena samotná rámcová pravidla pro spolupráci stavebníků s městkou částí Praha 10.

Přiložené dokumenty