Aktuality z oblasti financí

MČ Praha 10 má rozpočet na rok 2020. Šetří na běžných výdajích, do investic půjde třetina prostředků

MČ Praha 10 má rozpočet na rok 2020. Spolu s plánem zdaňované činnosti ho na svém včerejším zasedání schválilo Zastupitelstvo městské části. Radnice sníží běžné výdaje, třetinu prostředků bude investovat. Díky brzké přípravě materiálu nebude muset Desítka hospodařit několik týdnů či měsíců v rozpočtovém provizoriu, tak jako v uplynulých deseti letech.

Publikováno: 17.12.2019
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance, Volené orgány3065

Očekávané příjmy budou v příštím roce 769 mil. Kč, navrhované výdaje 1,1 mld. Kč, schodek tedy činí 335 mil. Kč. „Návrh rozpočtu je ve srovnání s minulými lety velmi úsporný. Díky výraznému poklesu běžných výdajů (o 49 mil. Kč, tj. 6 %) se podařilo udržet podíl investic na 30 % celkových výdajů,“ popisuje Lucie Sedmihradská (VLASTA), radní pro finance a rozpočet. V příštím roce budou dokončeny první etapa rekonstrukce polikliniky Malešice či stavba Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež u Botiče. Současně bude zahájena dlouho očekávaná novostavba MŠ Bajkalská. 

Plán zdaňované činnosti očekává výnosy 558 mil. Kč a náklady 482 mil. Kč, z nichž 184 mil. Kč je určeno na správu svěřeného majetku. Prioritou jsou investice do oprav a rekonstrukcí školních budov, kde má MČ Praha 10 letitý dluh. Proto na ně bude zcela využito 70 milionů, které radnice v příštím roce vybere navíc na dani z nemovitých věcí.

Návrh rozpočtu byl projednáván v příslušných výborech, primárně finančním. Jeho listopadové zasedání bylo otevřené veřejnosti a radnice z něj pořizovala online přenos. „Chtěli jsme, aby rozpočet vznikal maximálně transparentně, a aby o jeho podobě měli průběžné informace – a mohli se vyjádřit – opozice i občané,“ zdůrazňuje radní Sedmihradská.

Návrh rozpočtu najdete na webu praha10.cz - https://www.praha10.cz/navrh-rozpoctu-2020