Aktuality z oblasti financí

MA21: MČ Praha 10 patří mezi deset nejúspěšnějších obcí v Česku

MČ Praha 10 zaznamenala významný úspěch v Místní agendě 21 (MA21), což je metoda řízení samospráv v oblasti zkvalitňování veřejné správy. Její úspěšnost sleduje pracovní skupina MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj, a to na základě plnění oficiální sady kritérií v pěti kategoriích. Desátá městská část letos poskočila už do druhé nejvyšší kategorie B, tedy mezi deset nejúspěšnějších obcí v republice.

Publikováno: 26.11.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Rozvoj3552

Desítka se k metodě, která aplikuje principy udržitelného rozvoje na místní a regionální úroveň, přihlásila v roce 2016. O dva roky později však figurovala pouze mezi zájemci. V roce 2019 desátá městská část poskočila hned o dvě kategorie, do „céčka“. Ve stejném roce Zastupitelstvo MČ Praha 10 schválilo analytickou část Strategického plánu udržitelného rozvoje na období 2020-2030 (SPUR), a Desítka si vysloužila titul Skokan roku od Národní sítě Zdravých měst ČR za velký posun v oblasti udržitelného rozvoje.

O rok později už byl přijatý kompletní SPUR, a letos v listopadu městská část veřejně obhájila příslušnost ke kategorii B, kde se nachází společně s dalšími dvěma obcemi. V kategorii A jsou čtyři, celkem v MA21 figuruje, včetně zájemců, 212 regionálních institucí a organizací.

„Kladu maximální důraz na to, aby se Desítka nejen rozvíjela, ale aby se rozvíjela především koncepčně a udržitelně. MA21 beru jako účinný nástroj, jenž nám v tom pomáhá,“ říká starostka MČ Praha 10 Renata Chmelová (VLASTA). „Hodnotitelé z řad expertů na udržitelný rozvoj letos velmi podrobně zkoumali, co se nám v uplynulém období podařilo, a to podle jednotlivých oblastí udržitelného rozvoje. Mám velkou radost z toho, že jsme obhájili ´béčko´. A zároveň je pro mě velmi důležité, že jsme prošli externí kontrolou expertů, kteří nám dali cennou zpětnou vazbu, včetně doporučení do budoucna,“ doplňuje starostka Chmelová.

4. listopadu, kdy Desítka veřejně obhajovala příslušenství ke kategorii B, hodnotitelé oceňovali zejména zpracování SPUR a jeho kvalitu. „Velký dík patří zúčastněným odborníkům i občanům. A také našemu internímu oddělení strategického rozvoje a participace, které koncepční dokument zpracovávalo, a které se podílí na realizaci MA21,“ zdůrazňuje Renata Chmelová.

Se strategickým plánem Desítka dál pracuje. Jeho cíle naplňuje každoročními akčními plány, do toho pro příští rok premiérově zapracovala i nápady zaslané samotnými občany. Své obyvatele do procesu plánování cíleně zapojila a obdržela 112 podnětů, s nimiž bude dál pracovat i v budoucnu.

Co je kvalitní veřejná správa:

MA21 zapadá do širšího proudu snahy o kvalitní veřejnou správu, kterou charakterizuje pojem „good governance“ („řádná správa věcí veřejných“ či „dobré vládnutí“). Kvalitní správa věcí veřejných musí být (z pohledu OSN i EU) otevřená, efektivní, transparentní a odpovědná veřejnosti. Dále umožňuje účast veřejnosti na rozhodování a plánování, je založená na partnerské spolupráci s ostatními společenskými sektory a respektuje odborný pohled na věc. Jedině taková veřejná správa může vést k dlouhodobě udržitelnému rozvoji obce či regionu, a právě ten je cílem MA21. Nezbytnou součástí tohoto procesu jsou kvalitní strategické plánování a řízení včetně systému financování, průběžná a aktivní komunikace s veřejností - budování partnerství a systémové a měřitelné směrování k udržitelnému rozvoji.