Aktuality z oblasti financí

Klíněnka jírovcová - ochrana kaštanů v Praze 10

Městská část Praha 10 stejně jako v předešlých dvou letech poskytuje papírové pytle pro sběr listí z jírovce maďalu (koňského kaštanu) napadeného klíněnkou jírovcovou. Naplněné pytle lze ponechat vedle sběrných nádob na směsný odpad (popelnic), a to nejlépe v termínu pravidelného svozu odpadu, aby se předešlo riziku roznášení listí po okolí. Odvoz pytlů je zajištěn svozovou společností obsluhující sběrné nádoby.

Publikováno: 02.10.2014
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí, Veřejné prostory, Čtvrti, Různé772
Klíněnka jírovcová - ochrana kaštanů v Praze 10

Při použití vlastních pytlů je potřeba se domluvit na níže uvedeném kontaktu, aby byla svozová společnost o odvozu informována. Kontaktní místo pro výdej pytlů: Úřad městské části Praha 10, Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, budova C, kancelář č. 425 – tel. 267 093 365, 736 499 364; romank@praha10.cz.

 

Klíněnka jírovcová je jedním z nejpopulárnějších škůdců posledních deseti let. Je to způsobeno tím, že její činnost je viditelná na první pohled a navíc žije na stromech, které často doprovázejí městskou zástavbu. Jejím hostitelem  je strom, jírovec maďál (Aesculus hippocastanum,) lidově nazývaný kaštan koňský, vžitý je zkrácený název „kaštan“.  Jedná se o statnou dřevinu, dorůstající výšky až 30 metrů s charakteristickou širokou korunou, původem z Makedonie. Do střední Evropy byl dovezen přibližně v první polovině 18. století a dnes je hojně rozšířený jako okrasná dřevina v parcích a alejích. Květy tvoří vzpřímené jehlanovité hrozny a plodem je semeno – kaštan, užívané v léčitelství např. pro léčbu křečových žil, různých forem ekzémů nebo na bolest kloubů.

Jak jeho vědecký, tak  lidový název zohledňují tu skutečnost, že byly jeho plody používány v lidovém léčitelství pro léčbu koní. Existuje ovšem i názor, že název plodu je odvozen z podobností s koňským okem. Jírovec pochází z jihu Evropy, do střední  Evropy se dostal již v 17. století. U nás zdomácněl. Pozornost se k těmto stromům napadeným škůdcem obrací uprostřed léta, kdy listy stromů hromadně rezavějí, hnědnou, schnou  a předčasně opadávají. Vše právě v důsledku klíněnky jírovcové, malého motýlka, jejíž larvy se líhnou z vajíček nakladených na listy jírovce, následně v listech vyžírají vnitřní pletiva (tzv. minují). Nejvhodnější ochranou stromů je nejvčasnější shrabání spadaného listí a jeho odstranění.