Aktuality z oblasti financí

Jedná se o vyhrazených jízdních pruzích pro autobusy v Bohdalecké a Bělocerkevské ulici

V současné době Magistrát hl. m. Prahy projednává návrh Dopravního podniku hl. m. Prahy na vyznačení dvou vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy na území Prahy 10. Jedná se o ulice Bohdaleckou v úseku Moskevská – Brtnická ve směru na Spořilov v délce cca 330 m (ukončení cca 85 m před stop čárou křižovatky Bohdalecká x U plynárny) a Bělocerkevskou v úseku 28. pluku – Dukelská ve směru na Žižkov v délce cca 65 m (ukončení cca 60 m před stop čárou křižovatky Bělocerkevská x Ruská).

 

Publikováno: 22.08.2019
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava, Michle, Vršovice, Různé2894
Jedná se o vyhrazených jízdních pruzích pro autobusy v Bohdalecké a Bělocerkevské ulici

Důvodem je uychlení průjezdu autobusů městské hromadné dopravy zejména ve špičkách pracovních dní (platnost vyhrazeného BUS pruhu: Po-Pá 6-10, 14-19 h). Dotčenými úseky komunikace je vedeno několik vytížených autobusových linek s dlouhými trasami (135, 124, 136, 139, 150, 213) a každé narušení jízdního řádu vede k nepravidelnostem v provozu. Zpožděné spoje přitom nabírají stále více cestujících a prodloužením jejich výstupů a nástupů zpoždění dále narůstá. Vyhrazený jízdní pruh je kromě BUS určen i vozidlům integrovaného záchranného systému, městské policie, taxi a cyklistům. 

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy včetně odůvodnění a situace dopravního značení naleznete v přiložených dokumentech. Magistrát hl. m. Prahy vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Desítka zavedení vyhrazených autobusových pruhů v daných úsecích Bělocerkevské a Bohdalecké ulice nepovažuje za efektivní. Komise pro dopravu a parkování Rady MČ Praha 10 včera jednomyslně odosuhlasila stanovisko, že opatření nepodporuje. 

Přiložené dokumenty