Aktuality z oblasti financí

Jak na živnostenský odpad v Praze 10

Nakládání s podnikatelským odpadem podléhá zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.

Publikováno: 24.02.2015
Kategorie: MČ Praha 10, Veřejné prostory, Čtvrti, Různé882
Jak na živnostenský odpad v Praze 10

Podnikatelské subjekty jsou podle tohoto zákona povinni především:

  • Odpad třídit podle jednotlivých kategorií. K třídění přitom nelze využívat sběrné nádoby rozmístěné v ulicích MČ, pokud k tomu není vydán souhlas města.
  • Zabezpečit odpad před znehodnocením a únikem. Nádoby na odpad umístit mimo veřejné komunikace a pouze se souhlasem vlastníka pozemku.
  • Předávat odpad výhradně osobám oprávněným k jejich převzetí dle zákona o odpadech.

Bližší informace jsou dostupné v přiložené brožuře, kterou MČ Praha 10 za účelem zvýšené informovanosti živnostenských subjektů, vydala v roce 2012.

 

Odpady z podnikatelské činnosti.pdf