Aktuality z oblasti financí

Fórum mladých Prahy 10

V úterý 12. prosince se v kulturním centru Vzlet konalo Fórum mladých Prahy 10, jehož cílem bylo zjistit, co by mladí lidé z desítky rádi ve svém okolí zlepšili. Možnosti pořádat tuto akci z portfolia Národní sítě Zdravých měst, jsme využili jakožto dlouholetí členové této organizace, která Mladá a školní fóra již řadu let organizuje po celé ČR.

Publikováno: 21.12.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Rozvoj, Projekty, Školství4988

Fóra se zúčastnilo přes šedesát účastníků z řad žáků a žákyň desítkových základních a středních škol.  Po přivítání a představení konceptu akce následoval vědomostní kvíz o Praze 10 a seznámení účastníků. Následně se diskutovalo u šesti kulatých stolů, kde se řešila tato témata: bezpečnost, doprava, kultura a sport, školy, veřejný prostor a zeleň. Pro pedagogický doprovod byl paralelně připraven vzdělávací program od organizace Člověk v tísni k práci s klimatickou změnou ve výuce.

Debatu u stolů řídili sami žáci a žákyně – členové a členky Sněmu žáků Desítky, kteří také celou akci profesionálně moderovali a výrazně se podíleli na její organizaci a přípravě. U každého stolu byli přítomni také zaměstnanci úřadu naší městské části, kteří se daným oblastem věnují, aby dětem mohli poskytnou bezprostřední zpětnou vazbu a poskytnout důležité informace. Po úvodním kole debat u jednotlivých tematických stolů měli účastníci možnost korzovat po ostatních stolech a přispět tak svými nápady i k dalším tématům. Z každého stolu tak vzešlo množství zajímavých nápadů a podnětů k řešení, díky následnému hlasování, kdy měl každý účastník dva hlasy u každého tematického stolu, se zjistilo, které podněty a problém účastníky akce zajímají nejvíce.

Dva nejpopulárnější nápady od každého stolu potom jejich zástupci prezentovali celému fóru a úředníci je doplňovali svými komentáři a relevantními informacemi. Po přestávce, během které se všichni měli možnost občerstvit, následovalo druhé kolo hlasování, kdy se hlasovalo o prezentovaných nápadech – žáci mohli opět hlasovat dvakrát pro jeden z dvanácti nápadů, které postoupili z prvního kola. Z hlasování vyplynulo, že mladé lidi na Praze 10 nejvíce zajímá kvalita a dostupnost občerstvení ve školních bufetech, obnova stromů a zeleně, zútulňování chodeb ve školách, bezpečnost ve veřejné dopravě a rozšíření komunikačních kanálů, které městská část používá k propagaci kulturních a sportovních akcí. Závěry a nápady vzešlé z Fóra mladých se po jeho ukončení ověřují anketou, ve které mohou hlasovat všichni žáci a žákyně desítkových škol.

Je vidět, že mladým lidem na místě jejich životů velmi záleží a jsou ochotní se dobrovolně a nad rámec svých školních povinností angažovat. V participaci, nebo chcete-li v rámci zapojování obyvatel do rozhodování, jsme se v posledním roce více soustředili právě na mladou generaci. A byla to správná volba!“, má radost z proběhlé akce Milan Maršálek (VLASTA), který je radním s gescí životního prostředí a udržitelnosti a místní agendy 21. „Nyní proběhlou akcí „Fórum mladých Desítky“ přidáváme druhý pilíř participace nastupující generace na věcech veřejných. Tím prvním je již třetím rokem dobře fungující participativní rozpočet „Moje stopa ve škole“. Rýsuje se nám pak i třetí pilíř zapojování mladých lidí, o kterém nyní jednáme s Radou dětí a mládeže hl. m. Prahy. Ta si vytyčila jako ambici přivést do Prahy několikaletý projekt MŠMT „Mládež kraji“ a hledá své přirozené partnery pro spolupráci. My bychom tím nabídli i zdroj financování pro nejlepší nápady, za které ještě jednou žákyním a žákům děkuji“, doplňuje radní Maršálek v souvislostech koncepční plán zapojování mladé generace do spolupráce na udržitelném rozvoji Desítky.

Nakonec si každý stůl vybral jeden ze dvou vítězných nápadů za svou oblast a zpracoval ho do projektu, tak aby byl jasně stanoven jeho cíl, na koho bude zaměřený, co bude potřeba udělat, kolik to bude stát, kdo to bude provozovat a platit údržbu. Zpracované projekty potom byly zástupci jednotlivých oblastí představeny celému fóru a předány zástupcům městské části, kteří se jimi budou dále zabývat. Následovalo už jen loučení a poděkování všem organizátorům a organizátorkám, protože bez nich by první Fórum mladých Prahy 10 nebylo možné uspořádat!