Aktuality z oblasti financí

Daň z nemovitostí se upraví jen dočasně, než bude stabilizováno hospodaření

Daň z nemovitosti přinese MČ Praha 10 v nadcházejícím roce o 70 milionů korun víc než doposud. Tyto prostředky investuje do oprav, rekonstrukcí a výstavby školních budov. Jakmile se radnici podaří stabilizovat dlouhodobě nevyrovnané hospodaření (nejpozději však 31. března 2022), vrátí se hodnota daně pro byty na letošní úroveň. Usnesení navržené koalicí VLASTA, Pirátů a ODS schválilo na svém dnešním zasedání Zastupitelstvo městské části. 

Daň z nemovitostí se upraví jen dočasně, než bude stabilizováno hospodaření

„Bohužel jsme od předešlých vedení zdědili výrazně schodkový rozpočet a spoustu restů. Musíme tak dělat rozhodnutí, která jsou pro nás i veřejnost nepříjemná, ale pro nastartování cesty k udržitelnému hospodaření jsou nutná,“ vysvětluje starostka MČ Praha 10 Renata Chmelová (VLASTA) dočasné zvýšení daňové zátěže. „Spravujeme čtyřicet budov základních a mateřských škol v průměrném věku 50 - 100 let a v péči o ně máme minimálně dvacetiletý deficit v hodnotě téměř jedné miliardy korun,“ vypočítává Renata Chmelová. 

 

„Právě do této oblasti, která se v minulosti citelně zanedbávala, vydáme 70 milionů vybraných v příštím roce navíc,“ říká Renata Chmelová. Skutečnost, že Rada MČ odsouhlasila zavedení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí ve výši 2 a ponechání ostatních koeficientů na stávající úrovni, v praxi znamená zvýšení roční sazby daně z nemovitostí určených pro bydlení z 10 na 20 Kč/m2. „U průměrného padesátimetrového bytu bude nová výše daně vycházet na 84 korun měsíčně, což znamená zvýšení o 42 korun,“ upřesňuje místostarosta pro majetek Petr Beneš (Piráti).


Daň z nemovitosti je jedinou daní, která jde přímo do rozpočtu městské části. Na současnou úroveň se má u rezidenčních nemovitostí podle požadavku Prahy 10 vrátit nejpozději do roku 2023. Rada MČ Praha 10 totiž podle dnešního usnesení musí návrh úpravy předložit Zastupitelstvu MČ po stabilizaci hospodaření, nejpozději však do 31. března 2022. „Zastupitelstvo hlavního města rozhodlo jasně, jsem ale rád, že v rámci koalice došlo ke shodě na tom, že rozhodnutí o navýšení bude v Praze 10  pouze dočasné,“ říká místostarosta Martin Valovič (ODS).