Aktuality z oblasti financí

Československá obec legionářská ocenila zástupce MČ Praha 10

Československá obec legionářská ocenila zástupce desáté městské části, kteří se aktivně podíleli na rekonstrukci pomníku legionáře v zahradě Nové strašnické školy. Slavnostní akt proběhl u tohoto pomníku ve čtvrtek 11. listopadu, na Den válečných veteránů.

Publikováno: 12.11.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Slavnostní a pietní akty3536

Dílo tvoří plastika klečícího muže na podstavci osázeném pamětními deskami. Protože povrch pomníku byl narušený, rozhodla se ho MČ Praha 10 zrestaurovat. Práce probíhaly mezi květnem a srpnem roku 2019.

„Legionáři byli dobrovolníci bojující za první světové války v zahraničí proti vojskům Ústředních mocností, tedy i Rakousku-Uhersku. Svým odbojem bojovali za vznik samostatného Československa, a také k němu výrazně přispěli. Skláním se před jejich hrdinstvím a považuji za velmi důležité si neustále připomínat, za co všechno jim vděčíme. Bohužel, mnozí z nich zaplatili vlastním životem, více než pět tisíc československých legionářů v bojích padlo,“ říká starostka MČ Praha 10 Renata Chmelová (VLASTA).

Kromě starostky ocenila Československá obec legionářská ještě další tři zástupce Desítky, kteří se výraznou měrou zasloužili o rekonstrukci pomníku. Jedná se o vedoucího odboru životního prostředí Martina Pecánka, hlavního architekta Jiřího Zákostelného a vedoucího oddělení památkové péče Jana Vaška.

O ocenění rozhodlo předsednictvo Československé obce legionářské, a to u příležitosti stého výročí svého vzniku.