Aktuality z oblasti financí

Bytový dům Vršovická navrhne ateliér Kuba & Pilař architekti

Vítězem druhé architektonické soutěže vypsané na městský bytový dům Vršovická se stala brněnská architektonická kancelář Kuba & Pilař architekti. Na městském pozemku v Praze 10 vymezeném ulicemi Vršovická a Petrohradská v těsné blízkosti fotbalového stadionu Bohemians vyroste podle jejich návrhu polyfunkční dům se 139 nájemními byty, maloobchodními prostory v přízemí a parkovacími stáními pro obyvatele domu a případně i pro rezidenty Prahy 10.

Publikováno: 25.11.2022
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Rozvoj3780

Součástí návrhu je také řešení břehů Botiče s parkovou úpravou a cyklostezkou. Po uplynutí formálních lhůt zahájí Pražská developerská společnost (PDS), příspěvková organizace hl. m. Prahy, s vítězným architektonickým studiem tzv. JŘBU (jednací řízení bez uveřejnění), aby mohly začít práce na dokumentaci pro stavební povolení.

 

Celý projekt financuje Magistrát hl. m. Prahy, desátá městská část však získá 30 % z celkového počtu bytových jednotek své do dlouhodobé správy. „Pro MČ Praha 10 se jedná o klíčové místo budoucího rozvoje této lokality. Vítězný návrh výborně reagoval na dnes nevyužitý potenciál řešeného prostoru a čerpal i ze dvou našich koncepčních dokumentů – Generelu veřejných prostranství a Urbanistické studie Botič. Byť se řešené území i zadání soutěže na první pohled nezdálo složité, bylo při návrhu nutné prokázat nejen architektonický cit pro detail samotného domu, ale také urbanistické zkušenosti s navrhováním veřejného prostoru ve vazbě na okolní stabilizovanou městskou zástavbu, což se vítěznému týmu soutěže beze zbytku povedlo,“ říká starosta Desítky Martin Valovič.

 

Celý článek najdete na webu Pražské developerské společnosti (pdspraha.eu).