Aktuality z oblasti financí

Akční plán v akci

Desítka má od roku 2020 Strategický plán udržitelného rozvoje pro období deseti let. Má tak vizi se strategickými cíli, ví, kam chce směřovat a jak se rozvíjet. Je ale potřeba každoročně stanovit, jakými projekty nebo aktivitami cíle naplníme. Proto vytváříme Akční plán, který obsahuje seznam toho, na čem bude vedení městské části pracovat nebo co bude připravovat ve spolupráci s občany, experty a dalšími organizacemi. 

Publikováno: 06.10.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Rozvoj3511

„První Akční plán se seznamem projektů a aktivit jsme schválili na zastupitelstvu v prosinci minulého roku“, říká starostka Renata Chmelová „ nyní připravujeme další pro následující rok, který představíme na veřejném setkání 20. října od 17:30 ve zrekonstruovaných  prostorech bývalého kina Vzlet ve Vršovicích.“ Občané budou mít možnost zjistit např. jaké projekty městská část finančně podporuje, jaký je rozpočet Prahy 10, z čeho se skládá. O připravovaných projektech Akčního plánu bude možno diskutovat s vedením městské části a experty z odborů úřadu u tematicky zaměřených stolů:

  • Životní prostředí
  • Školství a investice
  • Územní rozvoj a Doprava
  • Rozpočet městské části
  • Volný čas, kultura, sport, senioři, mládež, informovanost

„Chceme našim občanům objasnit, proč zrovna tyto konkrétní projekty máme v plánu, co nás stojí, jak je budeme financovat a následně o nich budeme diskutovat,“ vysvětluje radní Lucie Sedmihradská. „Zveme i všechny občany, kteří na jaře letošního roku reagovali na naši výzvu a poslali nám nápady na projekty. Detailně představíme projekty navržené k zařazení do Akčního plánu pro příští rok.“ Setkání nad plány Prahy 10 je veřejné. Občané mají možnost zapojit se do diskuze, zjistit zajímavé informace, vyjádřit se k některým projektům a posoudit, zda jsou pro ně přínosné.

Akce se koná za dodržení aktuálně platných hygienických opatření. U vstupu na akci budou účastníci požádáni o doložení:

  • negativního RT-PCR test starého nejvýše 7 dní,
  • negativního RAT antigenního testu starého nejvýše 72 hodin,
  • potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,
  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Děkujeme za spolupráci.