Dotační programy MČ Praha 10 pro rok 2020

Městská část Praha 10 vyhlašuje Dotační programy MČ Praha 10 pro rok 2020 a vydává Metodiku pro předkladatele žádostí o dotace v roce 2020.

Účelem Dotačních programů je podpora aktivit a organizací působících v MČ Praha 10 ve prospěch občanů MČ Praha 10 a jejich rozvoj v těchto oblastech:

  • Kultura;
  • Sport, mládež a volný čas;
  • Sociální a zdravotní oblast;
  • Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj.

Dotační programy jsou i jedním z nástrojů rodinné politiky MČ Praha 10, jejichž cílem je na úrovni MČ Praha 10 podporovat a vytvářet prostředí přátelské rodině. Jde o podporu projektů a služeb pro rodiny v rámci všech vypsaných Dotačních programů.

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků Dotačních programů je 25 000 000 Kč. Minimální částka žádané ev. poskytnuté dotace je 10 000 Kč.

Projekty menšího rozsahu lze přihlásit do soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“, která bude vyhlášena na jaře 2020. Projekty investičního charakteru lze přihlásit do participativního rozpočtu „Moje stopa“, jehož další ročník bude vyhlášen na přelomu roku 2019/2020.

Lhůta pro podávání žádostí do Dotačních programů je od 1. 10. do 15. 10. 2019. Lhůta pro rozhodnutí žádosti je 31. 3. 2020.

Bližší informace najdete na webu: www.praha10.cz/dotace

Tisková zpráva: MČ Praha 10 vyhlašuje dotační programy pro rok 2020, změnami prošla oblast životního prostředí a územního rozvoje

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10